Bloggarkiv

Sitat

Arne Holst Jensen og resten av det lille mindretallet: Her kommer en utdypning

Siden pressen ofte er opptatt av min personlige historie når de intervjuer meg kan det være vanskelig å komme igjennom med de synspunkter og argumenter jeg gjerne skulle delt. Ikke et vondt ord om NRK altså, de tok godt vare på meg og jeg har stor tro på å la folk se det menneskelige i tenkte situasjoner for og faktisk forstå at disse reglene og forslagene som surrer rundt i byråkratiet påvirker folk liv.

-Her kan du lese saken 

Jeg er bare ikke helt ferdig med å snakke. Det er noe jeg gjerne skulle sagt til på Arne Holst Jensen og resten av hans lille mindretall i bioteknologirådet. Så her kommer en utdyping av hva jeg mener om deres mindretalls forslag og ikke minst om argumentasjonen for dette forslaget.

Saken er kort fortalt at det er et lovforslag ute på høring for tiden. Bioteknologirådet er en helt vanlig høringsinstans til dette lovforslaget. Forslaget går i korthet ut på at man ikke lenger behøver å fjerne eggstokker eller testikler for å endre juridisk kjønn i Norge. Argumentasjonen er enkel, folk må få råderett over egen kropp og på samme tid kunne endre juridisk kjønn.

Folk må gjerne føle ubehag når deres ideer om kjønn raser sammen, men det ubehaget veier selvfølgelig ikke tungt nok til å legitimere at man kastrerer mennesker.

Flertallet i Bioteknologirådet er pro forslaget og mener at retten til assistert befruktning skal følge det de kaller biologisk eller kroppslig kjønn

La oss for all korrekthet heller si at retten til assistert befruktning følger personen og de muligheter til reproduksjon en persons kropp innehar. Så slutter vi å knytte foreldreskap og kroppsfunksjoner opp mot sosiale ideer om hva «menn» og «kvinner» er. (om du her insiterer på at menn er de med testikler og kvinner er de med eggstokker så er det lite jeg får gjort for deg i dette innlegget, men les gjerne videre uansett)

Mindretallet, her representert ved Arne Holst Jensen mener følgende: «Vi i mindretallet er av den oppfatning at har man endret juridisk kjønn skal man ikke få tilbud om assistert befruktning ut fra biologisk kjønn»

Så synes jeg at vi for all enkelthets skyld tar utgangspunkt i min kropp, den kan jeg mye om og jeg er godt vant til å utlevere detaljer om dens funksjon og uteseende.

Jeg har en kropp som kan bli gravid. Hadde jeg blitt gravid hadde verden oppfatta meg som en gravid mann samme hva mitt juridiske kjønn er og samme hvordan jeg hadde blitt gravid.

Mindretallet mener at det å være gravid er knyttet til morsrollen.  

Mindretallet føler altså en gitt sammenheng mellom ord som kvinner, mor, morsrolle og graviditet. Den sammenhengen mener de er så naturlig og gitt at vi både kan og burde forhindre aktiviteter som kan bryte ned dette flotte systemet. De glemmer at jeg helt fint kan bli gravid både nå, som juridisk kvinne, og som juridisk mann uten assistert befruktning. Det betyr at Arne Holst Jensen ikke klarer å fjerne gravide menn fra samfunnet, selv om han så gjerne vil. Så kanskje vi heller skal forandre på ordene vi omtaler graviditet og foreldreskap med. Hadde jeg blitt gravid hadde jeg oppfattet det som en del av min farsrolle.

Videre sier Holst Jensen følgende:

«Å endre kjønn anser vi å være en såpass viktig eksistensiell og selvvalgt handling at da mener vi at man ikke kan både insistere på å være kvinne og kunne bli gravid og å være en mann samtidig. Da må man eventuelt velge å være juridisk kvinne for å kunne få det tilbudet.»

Her snakkes det nok en gang om valg. Hva slag valg er det Holst Jensen tror vi tar? Det for meg å IKKE  velge og  endre juridisk kjønn til mann medfører at jeg må foresette å leve med et misforhold mellom mine identifikasjonspapirer og utseende mitt. Dette er tydeligvis et enkelt og greit valg jeg kan ta, og som jeg burde ta om jeg ønsker å beholde retten til å bruke kroppen min som jeg vil. Dette «valget» ville vært til stort hinder for meg og mitt liv, og det hadde faktisk ikke gjort livet til Arne Holst Jensen noe lettere i det hele tatt.

Mindretallet later til å ønske at det skal ha noen negative konsekvenser å endre juridisk kjønn, uten at jeg helt ser hva argumentet for negative konsekvenser er. Kanskje vil negative konsekvenser føre til at færre velger å endre juridisk kjønn. Da sitter vi igjen med den situasjonen vi hadde i utgangpunktet, nemlig at folk lever med et ikke ønsket misforhold mellom juridisk kjønn og kjønnsuttrykk.

Med denne ideen om valg kunne man likså godt argumentet for fortsatt kastraksjonskrav. Holst Jensen og hans mindretall ønsker rett og slett å bestemme hvem som skal få lov til å bruke kroppen sin til hva.

Jeg valgte ikke å bli registret som juridisk kvinne da jeg ble født. Holst Jensen har rett i at det å endre juridisk kjønn for meg er viktig og eksistensielt, og min eksistens og verdi som menneske og mann får ikke dette mindretallet lov å rive ned med tåkete prat om morsroller og ideer om kjønns fra 1950.

Arne Holst Jensen sier til slutt at «man ikke kan både insistere på å være kvinne og kunne bli gravid og å være en mann samtidig»

Dette faller på sin egen urimelighet. Det er ingen som har insistert på å være kvinne, gravid og mann samtidig. Vi insiterer på retten til å endre juridisk kjønn uten å bli kastrert og uten å miste andre rettigheter.

Ja rett og slett retten til kroppslig autonomi og juridisk annerkjennelse. Retten til å få en rettighet uten å måtte gi avkall på en annen.

Arne, tenk noen tanker du ikke har tenkt tusen ganger fra før av.

Sitat

Har fjerna fett på kassa

Sånn ser det ut etter 3 dager. Litt hoven, men tror det blir veldig bra om noen uker. Woop woop.

IMG_2575.JPG

Sitat

Bestmedbart

Endelig lever jeg sånn noenlunde opp til navnet på bloggen min. 3 år på testo og jeg har en liten bart. Hurra.

IMG_2521.JPG

Sitat

Parken vs. Kapitalen

Jeg sitter i parken. Det er fortsatt fullt mulig å late som det er sommer i Oslo så jeg ser ingen grunn til å sitte inne. Ute i det (for noen) frie offentlige rom kan man sitte gratis. Ingen krever at jeg bruker en krone på noe som helst for å sitte her. Det eneste som kreves for at jeg skal kunne sitte er i fred er at jeg er sånn noenlunde oppfyller følgende kriterier: være hvit,mann,våken, påkledd og upåvirka av rus. Alle disse punktene kan fravikes, men for å være garantert en plass i friheten uten pes fra «de andre» er det en fordel å oppfylle den alle.

Vi er 4 mennesker i parken. Jeg er det eneste som oppfyller alle kriteriene. Vi er alle menn, og vi er alle hvite. (Basert på utseende så jeg kan selvfølgelig ta feil). Den ene sover, halvnaken, de to andre nyter rusmidler åpenlyst.
Det vi har til felles er kanskje et ønske om en fredfulle stund i livet uten mas og pes fra de andre.

Jeg sitter på en benk og går lett under freak-radaren, de andre får mye blikk.

5 meter unna er en plass med stoler der folk gir deg øl for penger. Øllen koster ca 50 kr mer enn om du kjøper sjøl. For den prisen får du friheter til å drikke den i frem og dermed kan du nyte den i fred, uten frykt for stygge blikk eller purken.
Akk den som hadde bok penger til å være alkis i fred på en onsdag uten å bli stempla som en.
Den som bare hadde penger nok til å kjøpe friheten. Men på den annen siden, en frihet som er kjøpt er ikke ekte og du ga bort mer av dine frie tid for å få penger til en øl i frihet enn tiden det tar å drikke den, i frihet.

Jeg koser meg i parken med mine brødre og oppfordrer forøvrig verden til solidaritet, søskenskap, likhet og frihet til forskjellighet og ellers til å bruke sin stemmerett til å kaste høyresida på hue og ræva ut av norsk politikk.

Sitat

Samtalegruppe for folk med KIT og trans*folk

Samtalegruppe for deg med kjønnsidentitetstematikk
Tirsdag 27. August kl. 17-19 starter Sex og Samfunn opp en samtalegruppe for ungdom med kjønnsidentitetstematikk. Dette er en gruppe for deg som har en annen kjønnsidentitet enn den du ble tillagt ved fødsel. Påmelding skjer til anders@sexogsamfunn.no med frist mandag 12. August.
Samtalegruppa er for ungdom opp til 25 år som opplever at de har en annen kjønnsidentitet enn den de ble tildelt ved fødsel og vil være i Sex og Samfunns lokaler i Trondheimsveien 2, bygg b. Gruppa vil ta opp temaer som å komme ut/inn, forhold til egen kropp, helse og hvordan å få hjelp. Tilbudet passer for deg som er ung og ønsker veiledning om hvordan å leve med kjønnsidentitetstematikk. Tilbudet passer for deg som er tidlig i prosessen. Det er plass til 8 stykker per kurs og går over 5 kvelder.