Sitat

Hva er transfobi?

Ja, det er transfobt å si at bare kvinner har mensen.

Jeg legger til grunn at transfobi er et begrep med lignende betydning og bruksområde som homofobi. Det er slik ordet blir brukt og for gjennomsnitts mennesker i Norge er det nok lettere å forstå transfobi om man sammenligner det med homofobi, fordi folk i Norge ofte har lært seg å gjenkjenne homofobi når de ser det. 

Om du heller vil lytte til meg og Aleksander Sørlie snakke om transfobi fremfor å lese en tekst om det anbefaler jeg podcasten Trans Norway

Transfobi er kulturelt produsert og irrasjonell frykt for transpersoner. 

Nei det betyr ikke nødvendigvis at du blir fylt av redsel om du ser en transpersoner, men det kan manifester seg i frykt for å være i samme rom som transpersoner, frykt for at transpersoner skal skade folk eller frykt for at transpersoner skal ta fra deg rettighet, friheter eller muligheter i ditt liv. Frykten for at vi skal bli fler eller mer synlige er også et typisk eksempel på transfobi. 

I tillegg vil transfobi dekke andre ting enn frykt.  
Som fordommer– altså forventinger (ofte negative, men de må ikke være det) om hvordan transpersoner som gruppe er når det kommer til utseende, meninger, adferd og følelser. 

Manglende empati og omsorg for transpersoner fordi de er trans. 
En grunnleggende ide eller tanke om at transpersoner er annerledes og dårligere en cispersoner. 

Transfobi som begrep dekker alt av adferd, uttalelser og strukturer som gir mer rom til cisfolk, mer tillit til cisfolk og mer forståelse for, og tro på cisfolk sitt kjønn. 

I tillegg vil et allerede transfobt samfunn, som det vi lever i, også føre til (intendert eller uintendert) usynliggjøring, umenneskeliggjøring, sykeliggjøring, annerledesgjøring og mistenkeliggjøring av transpersoner. 

De fleste mangler selv den mest grunnleggende kunnskap om transpersoner, det i seg selv er kun mulig fordi samfunnet er gjennomgående transfobt. 

Om du nekter eller er motvillig til å ta i mot informasjon, innhente informasjon eller lytte til transfolk, ja da er du også transfob. 

Heldigvis er det å være transfob noe man kan slutte med, det kan gå over, det kan være en fase 

Transfobi manifesterer seg i alle deler av samfunnet.
I språket vi bruker, intrusjonene våre, lærebøker, måten vi bygger bygninger på osv osv.
Også i lovverk ser vi transfobi. Vi har loversom usynliggjør oss, lovverk som gir cispersoner større frihet, fler rettigheter og mer annerkjennelse.

Et ekstremt eksempel på transfobi i lovverket vil være en lov som gjør det mulig å sette transfolk i fengsel fordi vi er trans, et mindre ekstremt, men lik fult transfobt eksempel vil være å tvinge transpersoner som blir foreldre til å bli register som far/mor på tvers av sin identitet, ønsker og/eller juridiske kjønn. 
Å kreve at transpersoner kastrere seg er et annet ekstremet eksempel, noe mindre ekstremt, men transfobt eksempel: Å ikke ha noe juridisk kjønn for ikke-binære transpersoner.

Som du ser er jeg, og alle andre transfolk fullstendig i stad til å differensiere mellom mild, moderat og ekstrem transfobi. Det er ikke å vanne ut begrepet når jeg kaller både en moderat form for transfobi og en ekstrem form for transfobi for transfobi. 

I hverdagen blir transfolk ofte utsatt for mobbing, forfølgelse, vold og diskriminering som gjør det vanskelig å gå på skole, ta utdanning, få seg en jobb, bruke offentlige tilbud som svømmehaller og bibliotek, føle seg generelt trygg, være generelt trygg, få id-papirer som virker eller få tilgang til god helsehjelp. Denne listen er på ingen måte uttømmende. 

Ikke alle transfolk rammes like hardt, på samme måte eller like ofte av transfobi. Nyanser i forskjellige former for transfobi vil jeg ikke gå inn på her, men du kan jo raskt tenke på hvor hardt den offentlige debatten rammer transkvinner, hvor usynlige ikke-binære er i debatten eller på hvor ofte du ser eller har sett rasifiserte transfolk, transfolk med funksjonsnedsettelser eller forskjellen på kommentarfeltet under en artikkel om en «passerende» transpersoner som forteller om «prosessen»  sin vs en «ikke-passerende» transpersoner som  fremmer en politisk sak  eller ber  om noe fra majoritetsbefolkningen.  

Siden alle transfolk er trans påvirkes vi også av transfobi som ikke rammer oss personlig. Vi har også et moralsk ansvar for å være særlige solidariske ovenfor transfolk som er forskjellige fra oss selv, spesielt om disse har mindre privilegier enn oss selv. 

Vi lever i en kultur det er helt innafor å lage vitser om eller le av transpersoner. Vi er ofte ikke representert i kulturen, eventuell så blir vi ensidig og negativt representert. 
Det er også slik at mediedebatter handler om cisfolk sine følelser og tanker «om» transfolk, det er grunnleggende problematisk og får i 80% av tilfellende transfobe konsekvenser. 
Vi er allikevel helt avhengige av at cisfolk står opp for oss, både fordi de blir lytta til og  fordi de utgjør flertallet og de som har  makt til å gi eller frata oss rettigheter.  
Det er cisfolk alltid  vil ha  denne  makten  er  også  grunnleggende problematisk fordi transfolk  da  for alltid vil leve på cisfolks nåde. De kan når som helst slutte å like  oss og frata oss rettigheter.  

En hver handling (inkludert det å snakke eller lage en samfunnsinstitusjon) som får det å være trans til å fremstå som mindre ekte eller ønskelig for verden enn cis, er transfobi
Noen ganger mer og mindre alvorlig, noen ganger med onde intensjoner og andre ganger ikke. 
Det er like fult transfobi og det er ikke farlig å bruke ordet transfobi om ting som faktisk er transfobt. 

Hvordan gjenkjenne transfobi?

Det første og største som bare må på plass:

Transfolk sitt kjønn er like ekte, naturlig, ønskelig og fint som cisfolk sitt.

Om du faktisk forstår og tror på dette så blir det lettere å gjenkjenne transfobi. 

Så for å finne ut om noe er transfobi gjør du følgende:
Hva skjer om jeg putter en cisperson inn i samme situasjon?

Er utsagnet ekskluderende eller usnyliggjørende for transfolk og vår virkelighet?

Hvilken effekt har dette utsagnet på transfolk og hva er det grunnleggende premisset for det som blir sagt?

Er utsagnet usant eller fremmer det stereotypier om transfolk?

Legger utsagnet til grunn at transfolk sitt kjønn er uekte?

Får utsagnet transpersoner til å fremstå som er problem eller en trussel mot samfunnet eller andre grupper?

Noen eksempler på transfobi:

En transkvinne i en film spilles av en cismann. 

Vi kjører testen:

Hva skjer om jeg putter en cisperson inn i samme situasjon?

Hvor ofte blir ciskvinner på film spilt av cismenn?  Tilnærmet aldri, så hvorfor skjer det her? Cispersoner kan spille transpersoner, men ta  dere sammen og cast kvinner til å spille kvinner. 

Er utsagnet ekskluderende eller usnyliggjørende for transfolk og vår virkelighet?
Ja, det fratar en transpersoner en jobb de kunne hatt og fremstillingen vil ikke bidra til bedre forståelse for transkvinner og deres liv. 

Hvilken effekt har dette utsagnet på transfolk og hva er det grunnleggende premisset for det som blir sagt?

Det grunnleggende premisset er at transkvinner «egentlig» er menn. Det har store negative konsekvenser for transfolk. For en god utdypelse av dette se dokumentaren disclosure som ligger på netflix. 

Er utsagnet usant eller fremmer det stereotypier om transfolk?

Ja det fremmer en stereotyp ide om at transkvinner «egentlig er» eller ligner på menn. Det gir unødig fokus på kjønnsuttrykk fremfor identitet og det fremstiller det som om kvinne er en slags rolle du kan ta på deg og ikke noe du faktisk er. 

Legger utsagnet til grunn at transfolk sitt kjønn er uekte?

Ja

Får utsagnet transpersoner til å fremstå som er problem eller en trussel mot samfunnet eller andre grupper?

Ikke direkte om filmen i seg selv er godt skrevet, men i et debattklima der transkvinner konsekvent fremstilles som menn får det denne konsekvensen når alle som skal se for seg en transkvinne tar utgangspunkt i framstillinger av menn på film. 

Eksempel to

En transmann på fest komme ut som trans og får kommentaren «jøss, jeg hadde ikke trodd du var trans, du ser jo så kjekk» 


Vi kjører testen:

Hva skjer om jeg putter en cisperson inn i samme situasjon? 
Da kan vi for eksempel se for oss følgende scenario: Cismann1 sier «her om dagen var jeg hos legen og måtte få testiklene mine undersøkt, det var ganske flaut» 
Cismann2: «Jøss, jeg hadde ikke trodd du var cis, du er jo så kjekk!»
Plausibelt scenario? Neppe. 
Om det skjedde, synes du cismann1 skal ta i mot dette «komplementet» og takke? NEI!

Det er ikke fordi det er slemt å anta at noen er trans, det er fordi det er kjipt, på generelt grunnlag å si at folk ikke ser ut som det de er og at de burde være glade for at de ikke gjør det. Det gjelder cis som trans, homo som hetero. 
Cisfolk ser ikke ut på en spesifikk måte, det er ikke noe mål å se ut som cis og det å se ut  som en mann er på ingen måte ekvivalent til å se ut som cis. 

Er utsagnet ekskluderende eller usnyliggjørende for transfolk og vår virkelighet?
Ja, det fratar transfolk retten og muligheten til å være trans og å se ut som vi vil. Det tydeliggjør at «passering» er noe transfolk burde drive med og at cisfolk liker oss best da. 

Hvilken effekt har dette utsagnet på transfolk og hva er det grunnleggende premisset for det som blir sagt? Ja det grunnleggende premisset er forklart ovrer og effekten er at transfolk føler seg dårlig, eventuelt føler seg bra med en kjip bismak 

Er utsagnet usant eller fremmer det stereotypier om transfolk?

Ja det fremmer stereotypier om hvordan kvinner, menn, cis og trans ser ut. 

Legger utsagnet til grunn at transfolk sitt kjønn er uekte?

Ja

Får utsagnet transpersoner til å fremstå som er problem eller en trussel mot samfunnet eller andre grupper?

Ikke som en trussel, men vår mulighet til å passere blir automatisk vår verdig som mennesker og om vi ikke passerer ville det vært et «problem», enten for oss, personen forran oss eller samfunnet som helhet. 

Eksempel tre

En person sier «bare kvinner kan få mensen» 


Vi kjører testen:

Hva skjer om jeg putter en cisperson inn i samme situasjon? 
Da sier jeg: «bare menn kan få mensen»

Det ser vi med en gang at er faktisk feil, vi vet at også andre kjønn man få mensen og at ikke alle menn får mensen. På samme tid vet vi at utsagnet «noen menn får mensen» er sant, for sånn er verden 

Er utsagnet ekskluderende eller usnyliggjørende for transfolk og vår virkelighet?
Ja, det fratar transkvinner som ikke har mensen mulighet til å være kvinner.

Det fratar også ciskvinner som ikke har mensen retten til å være kvinne. 
Det usynliggjør fullstendig ikke-binære både de med og uten mensen. 
Og det plasserer menn med mensen som kvinner. 

Hvilken effekt har dette utsagnet på transfolk og hva er det grunnleggende premisset for det som blir sagt?

Det grunnleggende premisset og ønske (med noe rom for å tolke konteksten det blir sagt i)

Er å tydelig sette grenser for hvem som får lov å være kvinner eller menn. Det fratar ikke-binær muligheten til å være noe kjønn, da mensen=kvinne og ikke-mensen=mann. Da finnes det ikke noe rom for ikke-binære i det hele tatt. 

Det har selvfølgelig negative effekter. 
Så er det ingen som her sier at ikke mange kvinner har mensen eller  at mensen ikke er en typisk (altså ofte forekommende) kvinne-greie. Det er det, men utsagnet er  likefult usant og transfobt. 

Er utsagnet usant eller fremmer det stereotypier om transfolk?

Utsagnet er usant. Ikke alle kvinner har mensen og ikke alle som har mensen er kvinner. Det er usant og det brukes aktivt for å være kjip med transfolk. 

Legger utsagnet til grunn at transfolk sitt kjønn er uekte?

Ja

Får utsagnet transpersoner til å fremstå som er problem eller en trussel mot samfunnet eller andre grupper?

Ikke som en trussel i seg selv, men det settes ofte i en kontekst der transfober prøver å påstå at transfolk vil gjøre det ulovlig å si ordet kvinne. 
Vi har ikke tenkt å gjøre det ulovlig, men vi forbeholder oss retten til  å fortelle deg at utsagnet er usant, vi forbeholder oss retten til å  gjennomskue din dårlig skjulte transfobe agenda og vi nekter å la dere utslette våre kropper og erfaringer. Og vi fratar ikke ciskvinner med mensen hverken deres erfaringer eller kropper. 

Dette var tre tilfeldige eksempler. Jeg råder deg til å bruke testen selv. Om du lurer på om noe er transfobt og ikke klarer å  bruke testen (det trengs litt øvelse for å  omstille hjernen fordi   vi er  så hardt indoktrinert inn i en binær cis-verden.) så er det bare å si ifra så kan jeg bistå! 

Hva gjør du om noen sier at du har gjort noe transfobt?

Det er ikke farlig å bli kalt transfob eller å få beskjed om at det du sier eller gjør er transfobisk. Transfobi derimot er meget farlig. 
Når du får beskjed om at du sier eller gjør transfobiske ting så kan du spørre om en forklaring (du kan IKKE kreve en forklaring, og om du får en må du ta i mot denne) eller du kan lese deg opp selv og finne ut hvorfor det du sa var transfobt.  
Det kan hende du ikke er enig i at det du sa eller gjorde var transfobt, da går du bare videre i livet fordi du har ikke tatt skade av å bli kalt transfob.
Om du, i en debatt om transfobi og hvilke fatale følger det får for transfolk sine liv presterer å sentrere dine egne følelser og «frykt» for å bli kalt transfob, så er du en del av problemet. 

Det er en vesensforskjell på å bli kalt transfob å bli utsatt for transfobi. Det verste som kan skje om du faktisk ikke har sagt/gjort noe transfobt, er at du får litt vondt inni deg. Et lett ubehag du som voksen burde klare fint å håndtere uten å gå i hverken kjelleren eller forsvar. Om du faktisk sier eller gjør noe transfobt og dermed har blitt adressert på det helt korrekt, ja da burde det få konsekvenser for deg. 

Det samme gjelder for transfobi. Du blir ikke nekta å ytre deg, du får ikke livet ditt ødelagt og du har ikke blitt dypt og personlig krenka om noen forteller deg at det du sier og gjør er transfobt. Og ja, det kan finnes forskjellige meninger om hva som er transfobi, men det er også latterlig å sentrere debatten rundt «grenselandet» for hva forskjellige mennesker vil anse som transfobi. Du er også teit om du bruker 5 timer på nettet for å finne den ene transpersoner som også er enig med deg. Det finnes transfobe transfolk og de skal du ikke bruke som forsvar for dine dårlige holdninger. 
Da tar du nok en gang fokus vekk fra den massive transfobien som unektelig rammer alle transfolk hardt. 
Når vi har fjerna 90% av den groveste transfobien i samfunnet, da kan vi ha en nyansert samtale om hvorvidt det er transfobt å tildele barn et juridisk kjønn ved fødsel. Før det er din jobb som cisperson, som våre undertrykkere å tilegne deg kunnskap, jobbe med dine empatiske evner, lytte og bekjempe transfobi. Det er ikke vanskelig å finne transfobi du kan bidra til å bekjempe. 

2 responses to “Hva er transfobi?

 1. Heisann! Jeg har lest bloggen din i noen år og jeg synes at du skriver bra og informativt. Er selv en homofil cis-mann som ønsker å være en god alliert. Bloggen din er til god hjelp! :)

  I hvert fall. Apropos transofobi. Her en dagen diskuterte jeg transretter med en person, som hevdet at transpersoner var en betydelig helseutgift for helsevesenet. Personen jeg diskuterte med sa samtidig at han støttet transpersoner. Jeg ble litt tatt på sengen av argumentet, men klarte å lire fra meg noe om at det er selvmordsforebyggende å åpne opp for bedre helsetilbud for transpersoner.

  Det jeg lurer på er om du, eller andre, har debunket denne transofobe påstanden tidligere. Evt om det kunne vært aktuelt å skrive et innlegg om hvorfor påstanden er bullshit. Vil tro at det er mange snusfornuftige transofobe der ute, som tar opp dette argumentet. Skulle gjerne hatt noen gode motargumenter.

  Ha en fin kveld :)

  • Hei, så hyggelig.
   Beklager at jeg har vært en så elendig blogger de siste årene :)

   Ja, det er vanskelig å få ut tall på hva behandling koster, men som du sier er det primære argumentet at det rett og slett er helt nødvendig helsehjelp.
   Uten behandling vil mange av oss ha behov for omfattende psykiatrisk støtte og for mange vil det heller ikke hjelpe i noen særlig grad og vi blir stående utenfor arbeidslivet eller ta forvell med hele livet.

   I tillegg vil jeg slå et slag for at om man ga folk den hjelpen de trengte raskene og lettere så ville det redusert utgiftene betydelig.
   Nå krever man at alle transfolk reiser til Oslo og utredes i en evighet av en speialistenheet, og så prakkes vi på omfattende behandling og skades under utredningen.

   Gi oss raskere tilgang, mulighet til å velge selv hva vi trenger og bedre lavterskel oppfølging, pluss generelle rettigheter i samfunnet og respekt så skal du se at vi utgjør en ganske liten utgift.
   Jeg får hormoner som privat hadde kosta meg 6500kr i året, nå får jeg det på frikort etter 3500kr. Ut over det er det ikke mye mer oppfølging jeg trenger enn hvem som helst andre.
   Det er det jeg koster, noen 10-tusen i året medberegnet alt. Til gjengjeld er jeg i full jobb, uten behov for psykisk helsehjelp..
   verdt det tenker jeg

   Og så må vi slutte å telle mennesker i kroner og øre. Livet vårt er verdt det samme som alle andre mennesker sitt liv.

   LUCA :)

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s