Sitat

Keep Rowling Rowling Rowling

Jeg er en transperson, jeg skal ikke måtte svare for hva enkelte transpersoner på Twitter har sagt til Rowling. Det er en ikke-debatt. 
Reaksjonene fra enkelte transfolk blir også aktivt bruk for å svartmale transfolk som gruppe. 


Transpersoner i Norsk offentlighet blir utsatt for ekstreme mengder hets og latterliggjøring. 

Vi ser også at mange kjente transpersoner og trans-organisasjoner har gått offentlig ut og forsvar Rowling og kritisert The Suns spekulative intervju med Rowling sin tidligere partner som utsatte henne for vold. https://www.pinknews.co.uk/2020/06/15/jk-rowling-the-sun-front-page-trans-transgender-open-letter-domestic-abuse/?fbclid=IwAR3UIshLDDlwdArfSmzq-ePQZMcZoTecVzuz9TBAAP3MJMJk-V-n144tAIk


På samme tid må Rowling tåle kritikk, både for den saken hun velger å fokusere på og måten hun gjør det på. 

Jeg ønsker nyanserte diskusjoner om hvordan vi skal innrette samfunnet på en god måte velkommen. 

Men min identitet og min eksistens er ikke en debatt. Du kan ikke «mene» at jeg ikke finnes, at jeg ikke skal ha rettigheter eller at jeg bare får rettigheter om jeg oppfyller noen gitte kriterier som krenker min integritet og kroppslige autonomi.  

JK Rowling er en hvit ciskjønna kvinne som kaller seg feminist. 
Det er for meg helt uforståelig at hun velger å bruke sin plattform, i pridemåneden og i dette historiske øyeblikket på å angripe transpersoner

Rowling hadde en gylden mulighet til å vise at hun er en feminist som forstår hvordan forskjellige former for diskriminering virker sammen og skaper hierarkier mellom mennesker. 

Rowling kunne stilt seg bak Black Lives Matter, et feminists prosjekt, der Rowling som hvit ciskjønna kvinne, med 14 million følger på Twitter, hadde en gylden mulighet til å si at den feministiske kampen må være anti-rasistisk og transinkluderende. 


Bare den siste uka har flere melaninrike transkvinner blitt drept i USA. 
Jeg nevner:
Dominique «Rem’Mie» Fells

Riah Milton                         

To blant mange. 

Den anti-rasistiske bevegelsen i USA sin respons på dette er at flere titalls tusen mennesker i helga har tatt til gatene under parolen «Black Trans Lives Matter»

Fordi anti-rasister ser at melaninrike transkjønna kvinner utsettes for en sammensatt form for diskriminering som handler om rasisme, transfobi, homofobi, misogynisme og samspillet mellom disse.

Rowling skrev «Jeg ville marsjert sammen med deg hvis du ble diskriminert fordi du var trans.»

Rowling har ikke nevnt disse kvinnene, Rowling har ikke gått i tog  

Hvor er Rowlings tydelige stemme mot rasisme og transfobi?

Jeg vil se bilder av Rowling i et tog!!! 

Det er ikke noe som heter «Hvis transpersoner blir diskriminert» 

Det er ikke noe som heter «Hvis rasisme finnes»

Spør meg om hvordan transpersoners liv blir gjort vanskelig og mange ganger umulig og hvordan du kan bidra til å endre dette. 

SPRÅKET HUN BRUKER

Rowling fremsetter en rekke påstander som hun argumenterer for at «bare er» biologiske fakta. 

Som utdanna lektor i biologi er det smertefullt å lese hennes utgreiinger om biologi. 

Og for alle som har lest litt historie så er strategien med å bruke tilsynelatende nøytrale biologiske argumenter for å fremme undertrykking så alt for velkjent. 


-For oss som følger med på de miljøene som organiserer seg mot transpersoner er retorikken kjent.


– Det er en aktiv og gjennomtenkt strategi der man hele tiden diskuterer hvordan man kan jobbe mot transkjønna mennesker frihet og rettigheter uten å fremstå som om man grunnleggende sett ikke tror at vi finnes og at vi er likeverdige med ciskjønna personer. 

Rowling har gjennomgått en radikaliseringsprosess, der hennes syn på trans har blitt mer og mer negativt, samtidig som hennes retorikk har blitt mer raffinert.

Rowling skrev etter den originale twitter-posten sin et essay der hun utdyper sitt syn.
I dette Essayet er hennes negative holdninger til transpersoner mer eksplisitte

Hun bruker også argumenter, språk, «forskning» og tilbakevist forskning som sirkuleres hyppig i de miljøene som har satt seg fore å angripe transpersoner rettigheter.

Internasjonalt snakker vi om «anti – gender bevegelsen» og det er et «nytt» samarbeid mellom ytre høyre, kristen-konservative og en liten gruppe feminister.

Les mer om dem her https://www.ottar.se/artiklar/antitrans-allians

 
Dette er krefter som jobber mot transpersoner sine rettigheter, men også mot abortrettigheter og rettigheter for lesbiske og bifile. Jeg vil påstå at det også er tydelige innslag av rasisme og antisemittisme i disse her miljøene. 

De setter minoriteter opp mot hverandre og forsøker å tegne et bilde der transkvinner er en trussel mot andre kvinners sikkerhet.

Klassisk splitt og hersk

Klassisk avsporing av debatten. 

Biologien

Ingen transfolk har sagt at genitalier, kromosomer og hormoner ikke finnes. 


Vi har sagt at det er samfunnet som krever at folk med Y-kromosomer må kalle seg menn, den såkalte biologien krever det ikke. 

Vi har sagt at alle kropper er forskjellige og hva slags kropp du har burde ikke være determinerende for hva slags liv du kan leve.

Vi har sagt at din opplevelse av hvem du er og hvilket kjønn du er, er en viktig og grunnleggende del av din identitet, og noe du har råderett over selv. 

Helt grunnleggende feminisme 101 der altså. 

Transpersoner anerkjenner også fult ut at kvinner som ble registret som kvinner ved fødsel kan erfare deler av verden på en annen måte enn kvinner som ble registrert som menn ved fødsel. 

Det er derfor vi snakker om transkvinner og ciskvinner 

Vi anerkjenner også at mengden melanin i din hud kan påvirke hvordan du erfarer verden som kvinne. Derfor snakker vi om hvite kvinner og melaninrike kvinner. 

Det er en forskjell, men den handler ikke om hvem som er ekte kvinner og ikke!

Feminismen har vært hvit, heterofil og ciskjønna alt for lenge. 


Transkvinner er ikke en trussel mot ciskvinner. 

Ciskvinner kan derimot være en trussel mot transkvinner når de bruker sin stemme til å feilkjønna, diskreditere, diskriminere og marginalisere.

De vil også utgjøre en trussel mot ciskvinner som presenterer maskulint fordi de aktivt ber folk om å police andre kjønn. 

Rowling prøver, som mange av sine meningsfeller, å legge ansvar for menn sin oppførsel på en gruppe kvinner. Menn må holdes ansvarlige for det de gjør, det ansvaret skal aldri ligge på kvinner (feminisme 1010 igjen)

Å si at kvinnerom blir utrygge av noen typer kvinner er diskriminering, få hadde godtatt det om jeg sa at lesbiske kvinner er en trussel mot heterofile kvinner. 

Rowling er også tydelig på at hun anser meg for å være en kvinne. Konsekvensen av det er altså at jeg fritt kan vandre inn i kvinnerom uten å gjøre det uttrykt for kvinner, mens noen som faktisk er kvinner ikke skal få lov. 

Det grenser til det absurde. 

Når vi snakker om trygge kvinnerom så er det alltid transkvinnene som må ta hensyn til ciskvinnene, eller rettere sagt til noen transnegative ciskvinner. 

I Storbritannia er det bare 9% av ciskvinner som oppgir at de synes det er problematisk med transkvinner på damedoen 

9%, og enda er det alt avisene skriver om 

Ingen spurte transkvinner om hva ciskvinner gjør med deres trygge rom. 

Hvorfor er det så opplagt at et kvinnerom først er for ciskvinner og så kan man vurdere å inkludere transkvinner? 
Hva om vi sier at kvinnerom bare er for transkvinner og så kan transkvinner diskutere i media hva slags krav det skal være til ciskvinner som vil inn i et kvinnerom.

Det er på tide at ciskjønna mennesker svarer

Transfolk bruker masse krefter på å svare på oppkonstruerte tankeeksperimenter fra cisfolk.  

Det er cispersoner som sitter med makta 

Det er deres om har mulighet til å si til oss som er trans om vi får være med i samfunnet eller ikke, om vi er likeverdige eller ikke

Det er en makt dere ikke har fortjent, jeg skal ikke måtte be om respekt

Dere sitter på makten til å definere hva kjønn er

Men dere vil ikke si hva som er grensen for mann og for kvinne.

Det har to grunner: 

Den ene er at det er umulig å lage en grense, spesielt om man ønsker at grensen bare skal ramme transfolk. 
Nummer to er at når kjønn er flytende definert, og samtidig alltid definert av cisfolk, så kan de som ikke liker oss alltid argumentere med at vi ikke er ekte kvinner, ekte menn, ekte ikke-binære. 

Det er umulig for transfolk å skulle leve opp til en standard som ikke engang eksistere. 

Det er en felle! 


Ved å hele tiden snakke om grensen for kjønn og kjønnets regler, sporer dere debatt vekk fra oss som faktisk lever og den ytterst reelle diskriminering vi bli utsatt for. 

trans-negative stemmer taler i mot at man skal kunne endre juridisk kjønn «bare» ved å erklære det endret. 


Kom med en annen løsning! 

Skal vi kastreres? 

Skal vi stå foran et panel av cisfolk som bedømmer om vi er menn eller kvinner? 

Skal vi få en legeattest? Kan vi velge hvilken lege selv? Må det være en cisperson? 

Skal vi innføre det samme systemet for cisfolk eller er det bare for transfolk?

Det har ikke anti-trans bevegelsen tenkt å svare på, det er fordi svaret deres er at alle mennesker skal tvinges til å leve som det kjønnet de ble registrert som ved fødsel. 

Det er deres endelige mål, aldri tvil på det samme hvor mange ganger de bedyrer noe annet. 

Jeg kan knapt seg for meg noe mer antifeministisk enn en verden der alle har krav på å vite hvilket kjønn du ble registret som ved fødsel og rett på å police måten du kler deg på, hvordan kroppen din ser ut og hvordan du ter deg. 

Det er ikke min feminisme!

Og bare en liten apropos, hvor var media da denne rapporten kom?

Ikke-binære ungdommer utsettes for mer vold og seksuelle overgrep enn sine binære jevnaldrende (binære her vil inkludere både cis og trans folk, men sannsynligvis er binære transfolk så få at de ikke påvirker gruppene gutt/jente nevneverdig)

I 2019 kom Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress med 

En rapport som hetere: Ungdoms erfaringer med vold og overgrep i oppveksten: En nasjonal undersøkelse av ungdom i alderen 12 til 16 år. 

https://www.nkvts.no/rapport/ungdoms-erfaringer-med-vold-og-overgrep-i-oppveksten-en-nasjonal-undersokelse-av-ungdom-i-alderen-12-til-16-ar/

For første gang ble deltagerne spurt om de var kvinner, menn eller ikke-binære. De har altså undersøkt ungdommer som ikke er gutt eller jente sine erfaringer med vold og overgrep

Det var 60 ungdommer (1 %) som oppga at gutt/ jente-inndelingen av kjønn ikke passet for dem. 

ungdommer som ikke oppfatter seg selv som enten gutt eller jente mer volds- og overgrepserfaringer enn jevngamle gutter og jenter.

Et svært viktig funn i denne gruppen, er at de er betydelig mer utsatt for alvorlig vold, mens de rapporterer tilnærmet like mye mindre alvorlig vold som de som definerer seg som henholdsvis jenter eller gutter.
Psykiske vold, omsorgssvikt og seksuelle overgrep fra voksne rapporteres også mye hyppigere i gruppen som ikke definerer seg som gutt eller jente.
Når det gjelder seksuelle overgrep fra jevnaldrende, rapporterer jenter og ungdom som bryter med tradisjonelle normer for kjønn omtrent like stor utsatthet.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s