Monthly Archives: mars 2013

India

På torsdag drar jeg til India

Jeg har selvfølgelig tenkt å fortelle om hvordan min første passkontroll med «mannlig» utseende og «kvinne» i passet går.

Ellers har jeg er fantastisk prosjekt som jeg begynte for et par dager siden. Jeg har ikke tenkt å barbere meg før jeg kommer hjem. Bilder blir lagt ut 7.april. Håper på no ordentlige pubertale saker i trynet.

det var alt for nå. ha det bra BLOGGEN  ;)

movember in mars here I come

Sitat

Ting «dere» tror det er greit å spørre «oss» om

Dette er en serie bilder tatt av fotografen L. Weingarten 

Don't You Think You Still Carry Male Privilege?

Skeiv Ungdom har leir

Skeiv ungdom skal ha leir for folk som er trans* eller folk som har kjønnsidentitetstematikk.

Vil du være med?! Meld deg på her!!

Eller kjenner du noen som vil være med? Send dem denne linken!

Dette kommer til å bli veldig kult!

Er du trans* eller har kjønnsidentitetstematikk?

Informasjonsskriv

«Det som du er, vær fullt og helt, og ikke stykkevis og delt.»
Ein studie om kjønnsidentitetstematikk.
Av Sigrid Agnethe Hansen, masterstudent i Samfunnsplanlegging og kulturforståing ved Universitetet i Tromsø.

Eg skal i gong med ein masteroppgåve kor tematikken er kjønn og identitet. Vi lever i eit samfunn som hevdar å vere opptatt av mangfald og dei mulegheitane som ligg i mangfaldet. Men kor sant er det at samfunnet sett pris på mangfald? Når det gjeld kjønnsuttrykk, har vi fortsatt ein jobb å gjere når det kjem til å akseptere og forstå dei ulike formane som utspeler seg utanfor den etablerte to-kjønna modellen. Kva er kjønn i dag? Korleis blir kategorien kjønn utfordra og utvida? Er kjønn viktig for oss? Er kjønn viktig når det gjeld vår identitet?

Dette er spørsmål eg sjølv tenker mykje på og gjerne vil ha svar på. Gjennom å snakke med menneske med ulik kjønnsidentitetstematikk, vil eg forsøke å problematisere spørsmåla ovanfor.

Eg vil med dette spørre deg som føler at du har noko å bidra med om du kan tenke deg å bli intervjua i forbinding med mitt forskningsprosjekt. Studien vil bidra til kunnskap om transpersonar og andre med kjønnsidentitetstematikk.

All informasjon om deg vil bli behandla konfidensielt og vil bli anonymisert i oppgåva. Personopplysninger som namn, fødselsstad, alder og liknande vil vere tilgjengeleg kun for meg. Det vil bli foretatt eit intervju, som du i ettertid vil få anleiing til å endre, korrigere eller tydeleggjere når det er gjennomført. Intervjua vil bli tatt opp på bånd.

 

Intervjua vil skje i juni måned. Lokasjon blir vi einige om saman.

Eg vil understreke at det er frivillig å delta og at du når som helst kan velgje å trekke deg utan å måtte oppgje nokon grunn.

Er dette interessant for deg? Kunne du tenke deg å vere med på eit intervju? Ta kontakt med meg på mailen under. Ta gjerne kontakt om du ønsker meir informasjon.

Sigrid Agnethe Hansen
mastersigrid@gmail.com

Kjære foreldre

Jeg blir lei meg og fortvila av alle de henvendelsene jeg får fra unge trans folk og folk med kjønnsidentitetstematikk. Jeg har få eller ingen plasser å henvise de til. Men mest av alt blir jeg lei meg fordi så mange av dem har foreldre som ikke forstår, ikke gidder å respektere eller generelt ikke gjør en innsats for å støtte, respektere, forstå barna sine og utdanne seg selv på tematikken.

Denne informasjonsbrosjyren er på engelsk, men den gir en grei innføring i trans og kjønnstematikk som kan passe godt for foreldre.

Dette er en blogg av en bra fyr som også har skrevet en bok om å være forelder til en trans-kid

Så til foreldrene:

Du ønska deg kanskje ikke en kid som er «rar» og «unormal», men det er kanskje fordi du ønsker det beste for ditt barn. Kanskje du skulle ønske at ungen din var som alle andre så den/han/hun slipper å få så mye motstand og vanskeligheter i livet. Tanken er fin, men det funker ikke å foreandre,helbrede,forme,fornekte eller tvinge barn og unge til å føle annerledes rundt kjønn og sekualitet enn det de gjør. 

Det beste du som forelder kan gjøre er å prøve å forstå, støtte, og vise kjærlighet. Kjærlighet er å vise barna dine at du er der for dem. Du skal være der selvom resten av veden sier at alt de gjør er feil og dumt. Det er din oppgave å være den støttende havnen de kan komme hjem til når verden spytter dem i ansiktet. Det er nok av normer, regler og folk som kommer til å fortelle dine kids at det de gjør og føler er feil, de trenger virkelig ikke enda en person som avviser dem.

Å føle at man er en gutt eller en jente er noe de aller fleste gjør. noen føler ikke noe som helst rundt kjønn og andre føler varierende ting over tid. Alt er like normalt og greit.

For ungen din vil det være veldig viktig med din støtte, kanskje faktisk livsviktig. Den gjennomsnittelige levealderen for trans-folk i USA er 23 år. Anslag sier at over 2/3 av alle folk med kjønnsidentietstematikk har prøvd å ta sitt eget liv. Å tenke tanken «jeg er en mann» fører ikke til at du vil ta livet ditt, det er en konsekvens av motstanden de møter fra omverdenen.

Respekter ungen din. Hør på det barnet ditt sier. Om du ikke forstår så prøv. les om det på internett!

Det kan være vanskelig med navn og pronomen, men prøv! om ungen din vil kalles Gunnar og han så vil ikke det ønske gå over om du sier «hun» og Karianne. Det vil bare såre barnet ditt og føre dere lenger fra hverandre.

Bare prøv! ungen din kommer ikke til å forandre seg samme hva du gjør, støtt barna dine! Det er det som er jobben din!