Daily Archives: 23. januar 2013

Rapport om Transpersoners levekår

I morgen lanseres denne rapporten.

Den burde alle lese, men for de som ikke gidder skal jeg komme med et sammendrag om et par dager.

Rapporten er en kvalitativ levekårsundersøkelse blant transpersoner og mennesker med kjønnsidentitetstematikk i Norge. Den er den første i sitt slag og kommer til å bli et nyttig verktøy i kampen for våre rettigheter.

Det er fortsatt slik at mange transfolk opplever diskriminering i hverdagen. Det er alt for få som får tilgang til et behandlingstilbud og det behandlingstilbudet som finnes er for dårlig.

Jeg mener at folk selv skal kunne bestemme hvilen type behandling som passer for dem. Målet med behandling må være å skape fungerende, lykkelige mennesker som bidrar til samfunnet; ikke å presse folk inn i gammeldagse forestillinger om hva kjønn er.