Monthly Archives: november 2012

Staten – hva er jeg for deg?

Staten er en institusjon. Den har som oppgave å ta vare på sine borgere mot at de er snille med hverandre og staten. Sånn kort fortalt i alle fall.

Det er temmelig tilfeldig hvilken stat du blir født inn i, om du i det hele tatt får lov å tilhøre en stat. Jeg trakk et eller annet gull-lodd og ble født inn i staten Norge. Det første som skjer når man fødes er at man gjøres til et juridisk objekt. Det finnes to kategorier for juridisk eksistens i Norge og den ene heler «mann» og den andre heter «kvinne».

Det finnes noen kriterier for å tilhøre mann og kvinne. Det er basert på kropper. Disse kroppene har en absolutt eksistens, men det kan ikke kategorisk deles i to utifra kriterier som reproduksjons organer  til det er naturen for kompleks. men man deler uansett folk inn. Det fører i seg selv til temmelig mange feilinndelinger, ikke fordi kroppene til folk er feil, men fordi kriteriene for inndelingen ikke speiler det samfunnet vi faktisk lever i og det mangfoldet av kropper som faktisk finnes.

Jeg er juridisk kvinne. For meg er det feil og fører til at mine rettigheter som borger i Norge blir svekket. Mitt levde kjønn er mann og det burde staten anerkjenne når det var staten som i utgangspunktet tildelte meg feil kjønn. Eller et kjønn basert på feil kriterier, fordi det er ikke alle aspektene ved kjønn (som det eksisterer i vårt samfunn med roller, kjønnsutrykk og identitet  som er synlig mellom beina på babyer.

Staten har også gitt med en diagnose som forteller at det kjønnet jeg fikk tildelt ved fødselen ikke er det kjønnet jeg lever som. diagnosen skal gi meg behandling så jeg kan leve som det kjønnet jeg opplever meg som. Hadde det vært en reel psykisk diagnose hadde jeg fått behandling i form at terapi, ikke hormoner og operasjoner.

Om staten skal betaler min behandling blir en annen sak. Det er, som ved alle andre ting staten betaler for, en sosioøkonomisk vurdering. Det er rett og slett lønnsomt for staten å behandle meg. Så jeg synes staten skal betale, og det er staten enig i. Men det er ikke ensbetydende med at jeg sier at det er min rettighet som borger av denne staten (er man borger av en stat eller en nasjon(nei jeg har ikke tatt mye statvitenskap))

I Norge kan man ikke betale for kjønnsbekreftende behandling selv. Det er fordi staten vil ha oversikt over kjønnet til sine borgen, fordi uten kjønn er vi ikke borgere i det hele tatt. Det betyr at om folk selv vil kastrere seg og betale for det for å endre juridisk kjønn så får de ikke lov. Det er staten som bestemme hvem som får lov til å kastrere seg, og så endre juridisk kjønn. Så kastrering er et krav som stilles til meg for at jeg skal kunne eksistere som borger av dette landet. Kravet i seg selv gir ingen juridisk mening, det gir heller ingen mening i forhold til identitetspapirer, og det er heller ikke fordi staten ikke vil jeg skal bli forelder, for jeg kan både adoptere og blir fosterforelder som alle andre.

Jeg mener staten fraskriver seg ansvar når den nekter meg å være det juridiske mennesker jeg faktisk er. Mitt levde kjønn er mann og det oppstår ikke noe mer, eller blir ektere og mer virkelige om jeg ikke har eggstokker inni magen. Faktisk så er det aldri noen som har sjekket om jeg har eggstokker. Noen tenke bare at fitte=eggstokker=jente som vokser opp til  bli kvinne. Og den logikken er ekstremt mangelfull, den er faktisk så mangelfull at jeg fniser litt når jeg tenker på det. Det finnes da ingen grunn til å tro at eggstokker gir deg lyst til å lage barn og sminke deg, mens du baker kaker og føler fellesskap med andre folk som har fitte og baker kaker.

Altså. Det er et faktum at min kropp ser ut som den gjør, og det er begrenset hva man kan endre ved den kroppen  Det er også et faktum at jeg eksisterer som en mann i dette samfunnet. Jeg lever og leses konsekvent som mann og da er det faktisk utrolig mye mer avgjørende for virkeligheten enn eventuelle indreorganer jeg måtte ha eller ikke ha. Det går ikke et skille på mann og kvinne ved tilstedeværelsen av eggstokker. Det er temmelig opplagt for alle.

Spør en mann hvorfor han er mann. Tror du noen kommer til å svare «fordi jeg ikke har eggstokker vel»?

 

 

Transfolk vil vel være cisfolk?

I min verden finnes det 7 milliarder kjønnsidentiteter. Og så finnes det to kjønns-majoritets-kategorier, disse er kvinne og mann. Mange mennesker har behov for å tilhøre en av disse kategoriene. Noen mennesker har kropper som gjør at de leses inn i rett kategori, andre ikke.

De som ikke har kropper som oppfattes rett av omverdenen er trans* folk (*for alle typer folk og variasjoner av trnas-somthing/nothing). Har du en kropp som gjør at du blir og alltid har blitt lest inn i en kategori som passer deg så er du cis.

Det er ikke så viktig hvem av mennene i samfunnet som er cismenn og transmenn, det som betyr noe er hvem som trenger hjelp for å bli lest riktig. Jeg vil først og fremt være en mann, jeg er også først og fremt en mann. Det er alt jeg ber om lov til. Og så forventer jeg å ha tilgang på samme grunnleggende rettigheter som alle andre mennesker. Som for eksempel retten til å bestemme over egen kropp.

I min verden spiller det ingen rolle om en mann er en cismann eller en transmann. Han er likefullt en mann og ingen menn er mer eller bedre menn enn andre menn. Det betyr også at jeg ikke skulle ønska at jeg var cis. Jeg er trans. Noen ganger suger det å være trans, men det suger sikkert å være cis også. Jeg liker å være mann, det suger aldri for min del :) Men fortsatt full respekt for cismenn som skulle ønske de var trans og transmenn som skulle ønske de var cis. Men noen ting kan man ikke gjøre noe med, jeg er lykkelig for friheten til å bevege meg fra en kjønnskategori til en annen.

 

Bilde

13 dager uten barbering

20121113-122140.jpg

Bilde

pre-T vs 1år på T

Bilde

20121111-153756.jpg

Bilde

11 dager uten barbering

20121111-153719.jpg

Bilde

Skam vs stolthet