Daily Archives: 22. oktober 2012

Spørsmål fra en leser

Jeg bare må spørre et kanskje dumt spørsmål:

Hvorfor er det vitkig for deg å beholde eggstokkene?

Jeg tenker umiddelbart at “når du ønsker å være mann, så ønsker du vel det fullt ut?” Er det ikke sånn?

Men har du penis? Vil du evt få penis? Jeg vet veldig lite om dette, så beklager hvis det er dumme spørsmål.

Mitt svar

Jeg ønsker ikke å gjennomgå risikabel kirurgi som kommer til å påvirke kroppen min for all fremtid. Jeg har ikke noe forhold til mine eggstokker, jeg ser dem ikke, jeg merker dem ikke og de har ingen symbolsk verdi i min verden.

Jeg ønsker ikke å være en mann, jeg er en mann. Jeg ønsker juridisk anerkjennelse for det faktum at jeg er en mann. Jeg har til og med en diagnose som sier at jeg er mentalt frisk, men opplever meg selv helt og fult som mann, og dermed må få kroppslig behandling så jeg slipper den enorme psykiske belastning det er å bli lest som feil kjønn hele tiden.

Om jeg hadde ønsket å fjerne eggstokkene ville jeg like fult ment at det ikke skulle være en sammenheng mellom den operasjonen og mitt juridiske kjønn. Det er en meningsløs plass å sette grensen mellom to kjønnskategorier. Om du kler av meg alle klærne vil du ikke se eggstokker, men du vil se at jeg ikke ble født som mann, og det vil du alltid se. Så jeg ser ikke poenget.

Jeg synes også at i stedet for at jeg skal argumentere for å beholde deler av min kropp, så burde samfunnet argumentere for hvorfor jeg skal fjerne deler av kroppen min. Jeg føler meg som en mann så for meg et det ikke er problem å ha eggstokker, dere andre ser dem ikke , så for dere kan det umulig være et problem. Vi starter på en måte i feil endre når jeg må forsvare min rett til å bestemme over egen kropp.

Jeg kan også potensielt ta egg ut av min kropp og plassere dem inn i min partners kropp (om dette er en person med livmor) Og dermed få egne biologiske barn, det i seg selv er nok til at jeg gjerne vil beholde innmaten.

Jeg kommer ikke til å kommentere på mine ytre kjønnsorganer noe mer utover det som kommer frem i teksten over.

 

Og til sist, nei det er ingen automatikk i å ønske å være en mann såkalt fult ut. Det er umulig for meg å fjerne alle tegn og beviser på at min kropp stammer fra ett befruktet egg med kjønnskromosomene XX. Det er heller ikke det jeg vil,jeg vil leve som en fullverdig mann i vårt samfunn. Jeg er en mann og føler meg som en mann helt uavhengig av behandlingen jeg får. Jeg trenger bare at verden ser at jeg er en mann, både på utsiden og i papirene mine, for hvis ikke blir livet mitt et levende helvete.

Kjønnsbekreftende behandling bør gis i den grad folk ønsker det, til alle mennesker som vil få et bedre liv om de mottar det. Det kan være fjerning av bryster, hormoner, fjerning av hårvekst i ansiktet, silikonpupper, konstruksjon av vagina, hva som helst. Det viktige er å behandle folk med respekt og gi dem den behandlingen de selv trenger for å leve fullverdige liv.

Diagnose og medisinsk hjelp

I Norge idag er det en diagnose som gir deg tilgang til kjønnsbekreftende behandling. Den diagnosen heter F64.0 transeksualisme

Kriteriene for å få den diagnosen er som følger:

-Sterkt ønske om å leve og bli akseptert som tilhørende det annet kjønn. (altså det mottsatte kjønnet av det du fikk tildelt etter fødselen)

– Følelse av avsky for, og ofte utilstrekkelighet ved, eget anatomisk kjønn ledsager vanligvis lidelsen. (legg merke til ordet vanligvis)

-Ønske om kirurgisk eller hormonell behandling for å gjøre kroppen i mest mulig samsvar med det foretrukne kjønn, er vanlig. (legg merke til ordet «eller» og ordet «vanlig»)

Så det eneste kriteriet som står for å få diagnosen er at man må føle et sterkt og langvarig ønske om å bli oppfattet, sett på og behandlet som det kjønnet man føler seg som. Vidre er det vanlig å føle utilstrekkelighet i forhold til eget anatomisk kjønn, det er altså ikke et must. Og så er det også vanlig å ønske kirurgi og/eller hormoner. Det er altså ikke et krav å ønske seg all tilgjengelig behandling for å kunne få diagnosen.

Det betyr at diagnosen i seg selv ikke legger opp til at man må ønske å fjerne eller «fikse» på alle aspekter ved en kropp som kan oppfattes som «kjønnet»

Når man får en diagnose får man foreslått en behandling av en lege. Denne behandlingen står man alltid fritt til å velge å ikke motta. Om man begynner på deler av behandlingen og så føler seg bedre, og bra nok til å fungere normalt i samfunnet, så finnes det ingen grunn til å prakke på pasienten mer behandling. Det kan gjøre mer skade enn nytte. Dette gjelder alle sykdommer, og pasienter blir hørt på når de beskriver sitt eget sykdomsbilde.

Jeg vil legge trykk på at jeg ikke føler meg syk, men jeg må ha en diagnose for å få behandling og behandling trenger jeg, ellers hadde jeg ikke kunnet delta i samfunnet på vanlig måte. Uten behandling hadde livet mitt ikke vært verdt å leve!

Hvert enkelt menneskes behov skal tas hensyn til. Jeg har ikke pupper og ønsker dermed ikke å få dem operert bort. Ingen kirurg i verden kan gi meg en konstruert penis som dekker mine behov, så derfor ønsker jeg å beholde mine ytre kjønnsorganer slik de er idag. Mine kjønnsorganer fungerer fint til sex,tissing og andre funksjoner slike organer dekker. Jeg vet at «normal» funksjon i kjønnsorganer ikke kan garanteres om man velger operasjon. Vidre ser jeg ingen sammenheng mellom det å ha eggstokker og det å være kvinne. Jeg er en mann og jeg blir ikke noe mer mann av å fjerne eggstokkene mine. Det eneste som skjer er at jeg blir sykemeldt i lang tid, blir påført en god del smerte. Og så påvirker selvfølgelig fjerning av indre organer min evne til å nyte sex, min potensielle evne til å produsere biologiske barn osv. Ingen lege kan tvinge meg til å gjennomgå mer behandling enn jeg trenger for å føle meg bra og frisk.

Kastrering bør tilbys til dem som ønsker deg, men operasjonen bør løses fullstendig fra det juridiske kjønnet. Juridisk kjønn bør kunne endres når hvert enkelt menneske selv ser det hensiktsmessig å endre det. Jeg passerer (blir lest som) mann overalt. Dermed er det til stort hinder for mitt liv å ha kvinne som juridisk kjønn. Dette burde jeg dermed få endre slik at jeg kan fungere i samfunnet. Evne til å delta i samfunnet er grunnlaget for hele behandlingen og når det feiler blir jo poenget borte.

Helsevesnet  er til for å hjelpe, ikke skade