Daily Archives: 21. oktober 2012

Trans og cis folk

Cis og trans i biologien betyr på samme side og på motsatt side.

Cispersoner er personer som har et kroppslig kjønn som passer overens med deres egen oppfatning av seg selv.

Altså de fleste mennesker som ikke er trans.

Dette er noen av privilegiumene cis-personer opplever
1.Fremmede mennesker spør meg ikke om hvordan kjønnsorganene mine ser ut eller hvordan jeg har sex. (her får også homofile være med)
2.Min gyldighet som kvinne/mann/menneske er ikke basert på hvor mange operasjoner jeg har vært gjennom eller i hvor stor grad jeg ser «normal» ut. (her får også andre skeive være med)
3.Når jeg prøver å sjekke opp noen, trenger jeg ikke bekymre meg for om hun eller han ikke vil takle kjønnsorganene mine, eller om det å ha sex med meg kan få vedkommende til å tvile på sin egen seksuelle orientering. (også andre skeive)
4.Jeg har selvfølgelig mulighet til å delta på arrangementer som retter seg mot bare kvinner eller bare menn, avhengig av min egen tilhørighet, og trenger ikke å spørre for å forsikre meg om at jeg er velkommen i forkant.
5.Meningene mine blir ikke dratt i tvil på bakgrunn av hva jeg gjør med kroppen min.
6.Jeg får ikke spørsmål som «Har du hatt operasjonEN ennå?» eller «Å, så du er EGENTLIG [feil kjønn]?» hver gang jeg forteller noen om meg selv og bakgrunnen min.
7.Det forventes ikke at jeg hele tiden rettferdiggjør mine medisinske valg.
8.Fremmede spør meg ikke hva mitt «egentlige» navn er eller nekter å godta det navnet jeg har.
9.Folk viser ikke sin disrespekt for meg ved å bruke feil pronomen (etter at de har blitt fortalt hva det riktige er).
10.Jeg trenger ikke å bekymre seg for at noen vil være venner med meg eller ha sex med meg for å vise hvor kule eller fordomsfrie de er. (også andre skeive)
11.Jeg trenger ikke å bekymre meg for å få stygge blikk eller uvennlige kommentarer når jeg må på do, eller være i tvil om hvilket toalett jeg kan bruke. (også andre skeive)
12.Jeg trenger ikke å velge mellom enten usynlighet eller å bli konstant fremmedgjort og oppfatta som en avviker basert på mitt kjønn.
13.Når jeg bruker svømmehall eller treningssenter kan jeg bruke dusjene der.
14.Hvis jeg trenger akutt helsehjelp trenger jeg ikke å bekymre meg for at hvilket kjønn jeg har skal hindre meg i å få behandling.
15.Det offentlige helsevesenet er ikke utformet for å hindre meg i å få nødvendig medisinsk behandling.

16.Ingen krever at jeg skal gjennomgå omfattende psykologisk evaluering over flere år for å få nødvendig medisinsk behandling.

17. ingen krever at jeg skal fjerne reproduksjons organene mine.

Biologisk forklaring

Jeg mener ikke at biologien gir bedre, mer grunnleggende eller sanne forklaringer på fenomener.

Om noe er på en gitt måte, så er det slik, uavhengig av om det har blitt slik eller har vært slik hele tiden.

Feks, det sier mye om et samfunn at man ønsker å forklare homofili ved hjelp av biologien. Vi diskuterer hvorvidt homofile er født sånn eller blitt sånn. Det spiller til syvende og sist ingen rolle. Homofile er sånn, og det er ikke annerledes, dårligere, eller vesensforskjellig fra heterofilien. Det bare er, og ting som «er» må vi forholde oss til, uavhengig av grunnene for at ting er slik de er.

Men la oss da si at majoriteten, som tror de er i en posisjon til å definere hva som er normalt og ønskelig, trenger en forklaring på hvorfor folk født med eggstokker føler seg som menn. Og la oss si at hvis den forklaringen er basert på biologi så blir det enklere for dem å godta. (Selv om jeg ikke trenger en forklaring for å godta andre folk sine måter å leve livet sitt på. Jeg trenger bare at de ikke skader noen.)

Så kan jeg godt gi en biologisk forklaring. Biologiske forklaringer er like lite sanne, universelle og urokkelige som alle andre forklaringer, men det later til at vårt samfunn elsker biologiske forklaringsmodeller  Før vi begynner vil jeg at du skal huske at biologiske forklaringmodeller har blitt brukt til blant annet å legitimere rasisme, holde kvinner unna offentligheten, jødehat, sterilisering av sigøynere og dødsstraff for homofili.

Kjønn

Vi mennesker definerer biologisk kjønn utfra hva slags type gameter (kjønnsceller) individer produserer. Generelt er det slik at de individene som produserer store kjønnsceller kalles hunner og de som produserer små kalles hanner. Det finnes her, som alle andre plasser unntak fra denne regelen. Det er ikke gitt at de som produserer de store kjønnscellene også går gravid, eller har mest omsorg for avkom.

Hos mennesker kalles hannene også for menn. Menn skal i teorien altså produserer små kjønnsceller, men det er jo helt klart at kategorien mann ikke er forbeholdt de som produserer små kjønnceller. Feks finnes det mange menn som ikke produserer kjønnsceller i det hele tatt.

Det er uendelig mange ting som påvirker menneskers biologiske,kroppslige og anatomiske kjønn. For å illustrere at alt dette er et spekter vil jeg komme med noen eksempler.

Noen menn produserer mye sæd, mens andre ikke produserer sæd i det hele tatt. Noen menn har peniser, andre blir født uten. Noen menn har XY-kromosomer, andre har XX, XXY XYY, osv. Noen mennesker har testikler, men ser ellers ut som kvinner. Noen menn har vagina og utvikler bryster i puberteten. Noen menn reagerer ikke på testosteron og bli dermed seende ut som kvinner når de går igjennom puberteten. Noen menn må fjerne testiklene sine pga feks kreft.

Dette er bare et lite utdrag av de rent biologiske variasjonene i kroppslig, biologisk og anatomisk kjønn. Biologisk kjønn er altså satt sammen at et samspill mellom hormoner, kromosomer, kjønnsceller, kjønnsorganer, reproduksjons organer og påvirkning utenfra, feks i fosterlivet.

Dette resulterer i at vi ikke kan entydig definere mennesker som enten hunnkjønn eller hankjønn, vi tilhører alle et spekter av forskjellige fysiske forutsetninger.

Så kommer vi til den gruppen jeg tilhører. Jeg har XX-kromosomer og eller de fleste kroppslige attributter som sies å tilhøre det kvinnelige kjønn. Jeg føler meg som en mann. Det betyr ikke at det er noe galt med meg, for det er nemlig ingen automatikk i at eggstokker skaper en følelse av å være kvinne. Eggstokker er ikke nok til at jeg føler meg komfortabel med å være og blir behandlet som en kvinne i vårt samfunn.

Så kommer den mulige biologiske forklaringen på dette fenomenet. Min hjerne kan rett og slett være mindre «kvinnelig», eller med «mannlig» en en gjennomsnittlig «kvinnehjerne». Det kan rett og slett hende at jeg er født med et sett av egenskaper, og måter å prosessere omverden på som gjør det ubehagelig for meg å bli behandlet som en kvinne. (det er mange kvinner som synes den kvinnelige kjønnsrollen gir for lite frihet, og dermed må den kvinnelige kjønnsrollen forandres og redefineres slik at den passer de individene som i utgangspunktet føler deg hjemme i betegnelsen kvinne)

Ble det lettere nå? Eller kanskje vi bare skal godta at folk får lov å føle hva de vil og at det er viktig at vi respekterer hverandre. Og så videre godta at folk som er trans-et-eller-annet kan trenge hjelp for å fungere i sine kropper. Jeg lever nemlig i et samfunn der folk antar at jeg er en kvinne, med mindre jeg ser entydig ut som en mann. Dermed ønsker jeg å se entydig ut som en mann. Eggstokker er og blir usynlige attributter.

Jeg er en mann.Og alle andre som kaller seg menn er like mye mann som meg.

 

 

 

 

Se denne videoen

kjønnsorganer, kromosomer, kjønnsidentitet, kjønnsroller, tiltrekkning, tenningsmønster, legning, seksualitet og utseende er udefinerebare størrelser som opererer mer eller mindre uavhening av hverandre.

Se denne videoen