Daily Archives: 7. mars 2012

Kirken

Alle veit vi at statskirken har en litt spesiell stilling i vårt land. Det er en grunn til at det heter statskirke, eller det er det egentlig INGEN god grunn til, men det betyr i allefall at vi alle blir snik-kristna fra vi blir født. Fra vugge til grav følger denne kirka deg og sniker seg inn i fødsel, skole, høytider, hjemmet ditt, undervisningen din, giftemål, alle andre serimonier og til slutt din død.

Alle mennesker som blir født i Norge meldes inn i statskirken hvis en eller fler av forelderne er medlemmer, dette skjer uavhening av om man blir døpt eller ikke. Så må man aktivt melde seg ut. Det kan man gjør fra man er 15 år, eller med samtykke fra foreldre. For å ikke fortsatt betale skatt til statskirka må du melde deg inn i et annet trossamfunn.

Kirka har fått en del krtikk for denne praksisen (på lang nær nok, om du spør meg) Men den har i allefall begynt å sende ut brev til alle sine medlemmer med gjevne mellomrom, eller sa jeg alle?! I så fall så mente jeg det ikke! Det finnes nemlig en gruppe mennesker som man aktivt IKKE sender brev til og det er udøpte ungdommer mellom 15 og 18

Altså mennesker som er livssyns-myndige, men som ikke er døpt. Er det tilfeldig at de velger å ikke aktivt gjøre disse oppmersome på at de er medlemmer av statskirken?

NEPPE

Mitt bidrag til likestillingen

Jeg mener at feminismen og likestillingen i Norge har et problem.

Den er blitt for opptatt av kjønn, rett og slett. Om målet er at alle kjønn skal være like mye verdt må vi klare å tenke kjønn på en smartere måte. Nå er det bare parametere vi måler alt etter.Kjønn, ordet har ingen mening, og godt er det.

Vi må begynne å tenke bredere, likestillingen angår ikke bare kvinner, Likestilling er ingen kamp mellom kjønnene. ALLE taper på at vi ikke er likestilt. I tillegg er det på tide å se mer systematisk på de mekanismene som fører til de systematiske forskjellene.

Klasse, kropp, kjønn, religion, etnisitet, bakgrunn, sosioøkonomisk bakgrunn, klasse, funksjonsevne og alt annet du kan komme på som skaper forskjeller, barrierer, skiller og avgrunner mellom mennesker.Måten du snakker på, måten du tenker på, måten du handler på, måten du reagerer på, måten du oppdrar barna dine, måten du sanksjonerer eller roser mennesker rundt deg spiller en rolle! Det former menneskene rundt deg og det former deg.

Sifra, si i fra når du ser, hører, opplever, eller utfører handlinger som undertrykker andre.

Og til sist, bruk de midlene du kan for å forandre verden. Snakk med mennesker, stem ved valg, les en bok, tenk deg om.

Og hva er mitt bidrag? Jeg har skrevet denne teksten, og utover det innehar jeg en unik kunnskap om hvordan det er å være kvinner, mann og trans, homofil og heterofil i vårt samnfunn. Og denne kunnskapen deler jeg gjerne av, og jeg bruker den aktivt til å prøve å forandre verden der jeg ser urettferdighet.