Monthly Archives: mars 2012

Jeg skal lese denne grundig og kommentere på den seinere.

5 grunner til at menn ikke liker kvinner eller ønsker å bli likestilt med dem.

 

Jeg klarer vist ikke å la Ottar ligge

Det er ingen feministisk oppgave å slåss for retten til stringtruser og dildoer […] Budskapet til de som selger dildoen er at har du ingen mann, så løp ut og kjøp deg en penis. Dette gjør sex til en patriarkalsk øvelse, og gir et helt galt bilde av kvinners seksualitet.

Ane Stø til Klassekampen 27. september 2002 i forbindelse med forslaget om at Kvinnefronten burde åpne en egen butikk med sex-hjelpemidler.

Jeg er enig i at vi lever i et samfunn der mannen og mannens penis har en unaturlig høy stilling, på samme tid som kvinner seksaulitet blir neglisjert. Kvinnelig seksaulitet sliter med å bli tatt på alvor. Dette vises tydelig gjennom objektivisering av kvinner, påstander om at kvinner utsatt for seksuelle overgrep kan ha «bedt» om det og hentydninger om at kvinner ikke kan ha sex med andre kvinner, fordi det ikke er en penis tilstede.

Så om jeg legger godviljen til er jeg enig med Ottar, men dette er en upresis måte å formulere seg på. En dildo er ikke problemt, det er ikke engang et symbol på problemet. En dildo er en gjenstand med en form som er laget for å passe inn i en vagina, ikke som en form etter en penis. Men det har seg slik at peniser og vaginaer passer sammen. Jeg trenger ikke å gjennomgå det biologiske grunnlaget for dette faktumet.

Så en vagina er altså kontruert for å penetreres, de fleste mennesker med vagina kan oppnå seksuell nytelse gjennom penetrering. Dette kan skje helt uavhening av menn og peniser. Å si at kvinner og andre med vaginaer som benytter seg av penetrerende sexleketøy gjør dette for å «herme» etter «penis-sex» blir for dumt.

Om du liker å bruke dildo så betyr ikke det at du liker sex med menn eller peniser. Det er det som er poenget til Ottar (tror jeg da) men det fremtiller det helt feil. Du står fritt til å putte hva faen du vil inn i dine egne kroppsåpninger, det er ikke kvinneundertykkende eller en handling som gir menn og peniser ufortjent høy status i samfunnet.

Penetrering gjør ikke sex til en patriarkalsk øvelse. Det gjør sex bedre for dem som liker det. Om man mener at penetrering i seg selv er patriarkalsk umuliggjør man sex og reproduksjon. Pluss at man aldri, aldri vil oppnå likestilling.

Ottar vs meg om SADO

Følgende står i Ottar sitt program:

«Vi er imot sado-masochisme og all kobling mellom seksualitet og vold.»

Jeg er også imot all kobling mellom seksulitet og vold. Det håper jeg alle andre er også. På dette grunnlaget er jeg imot porno, men jeg tror og håper at det er mulig å lage porno som ikke undertykker, utnytter og utbytter sine arbeidere.

Jeg undersøker hva verden (internett) definerer som vold

Jeg har min egen formening om hva vold er, men jeg vil gjerne ha bedre kilder enn meg selv.

http://www.nkvts.no kunnslapsenter – om vold og traumatisk stress, finner jeg følgende definisjon:

Verdens helseorganisasjon, WHO, definerer vold som forsettlig bruk av, eller trussel om, fysisk makt eller tvang, rettet mot en selv, andre enkeltpersoner, eller en gruppe. For å regnes som vold må handlingen resultere i, eller ha høy sannsynlighet for å resultere i død, fysisk eller psykisk skade, eller mangelfull utvikling.
IWHOs voldstypologi omfatter også seksuelle og psykologiske overgrep, og mangel på handling; omsorgssvikt.
I norsk sammenheng er ikke vold et fast avgrenset juridisk begrep. I Straffeloven opereres det primært med termene legemsfornærmelse og legemskrenkelse.
Hva som er vold, oppfattes i dag i større grad ut i fra handlingens virkning på offeret. Å vurdere overgriperens handling isolert, er ikke nødvendigvis nok for å stadfeste om noe er å regne som vold eller ikke.
Krisesenteret definerer det slik:
Enhver bruk av fysisk- og eller psykisk makt som hindrer andre å handle, tenke eller føle som de vil, eller få andre til å gjøre noe mot sin vilje.
Psykologen Per Isdal definerer det som følger:
Vold er enhver handling rettet mor en annen person som gjennom at denne handlingen skader, smerter eller krenker, får denne personen til å gjøre mot sin vilje, eller slutter å gjøre noe den vil.
Jeg forstår derfor vold som maktutdøvelse som begrenser en annen person mot denne personens vilje. Det er altså ufrivlligheten og skaden volden medfører som står sentral.
Jeg anser dermed ikke smerte, restiksjoner av bevegelsesfrihet osv som vold hvis det er ønsket av den som utsettes for handlingen.
I sammenheng med sex vil dette si at det ikke er vold å klipe noen i brytvorene, gi dem sugemerker, daske dem på rumpa, bite dem i halsen, holde dem fast, ta bind for øyene deres osv hvis dette er ønskelig fra motakeren og giveren sin side. De overnevne aktiviteter er aktiviteter jeg tror inngår i mange mennesker sitt sexliv. De færreste anser biting i leppa som en sadistisk handling og det er ikke er problem om det er sadistisk.
Dette gjelder også for handlinger som medfører mer smerte, mer berøvelse av frihet og større grad av ydmykelse.
BDSM står for
Bondage og disiplin (BD)
Dominans og underkastelse(submission) (DS)
Sadisme og masochisme (SM)
I BDSM-kulturen er det lagt stor vekt på at sexen/aktiviteten/leken skal være Sikker, sunn og samtykkende.
Samtykke: Å si seg enig i, gå med på. Frivllig bli med på noe.
Min konklusjon: Om du frivllig og med glede lar deg bli slått uten å ta skade av det hverken fysisk eller psykisk så er det ikke vold. Og det er heller ikke undertykkende.
Dette er ikke Ottar enig i. Om de hadde kunnet litt mer om temat så kunne jeg kanskje fått med på å følge noen av argumente deres. Men siden de gjevnt over har ekstremt lav kunnskap om BDSM feiler de stort i å kritisere miljøet og praksisen.
Det hjelper ingen som blir undertykket på ordentlig at Ottar fordømmer noen tenningsmønser og påfører sunne oppegående mennesker skam og skyldfølelse.
Ottar mangler som vanlig perspektiver som inkluderer flere kjønn enn det kvinnelige (pluss at de ikke klarer å definere kvinne, og om de gjør det er transpersoner tatt greit ut av definisjonen, som om vi ikke finnes!)
Det de kunne problemtisert er det faktum at alle mennesker sexliv og tenningmønster er et delvis reslutat av det samfunnet de lever i. Sex kan poteniselt reprodusere uheldige maktrukturer i samfunnet. Sex kan brukes som en undertykkende mekanisme. Men dette gjelder all sex, ikke bare BDSM-sex og lek.
Det er et problem at vi lever i et samfunn som i stor grad er seksuelisert, vi ser porno og objetiviserte mennesker overalt. Dette gjelder alle kjønn (menn kvinner transpersoner osv)
I samfunnet presenteres vi for et feilaktig bilde av sex, tenning og kjærlighet.
Dette er noe vi som samfunn må ta opp, seksualundervisningen vi gir til unge må bli bedre. Det må settes fokus på grenser, kjærlighet, sunnhet, sikkerhet og trygghet.
De menneskene jeg kjenner som driver med BDSM har et aktivt og analytisk forhold til kjønn, kjønnroller og maktstrukturer. I BDSM relasjoner er det som oftest opplagt at rollene skal diskuteres og det skal kommes frem til en enighet om hva som er greit og hva som er ugreit. Alle parter kan når som helst avslutte leksen ved hjelp av kodeord eller andre signaler som partene har blitt enige om.
Dette er mer enn hva man kan si om annen sex. Jeg har hørt mange historier om mennesker som har hatt sex med mennesker som har forventet «uvanlige» ting uten å ha fått samtykke først.
Det er et problem at pornoindustrien fremstiller det som normalt at kvinner skal stønne høylytt og få orgasme av penetrering uten kjønnsvesker eller glidemiddel tilgjengelig. Pornoen gir ofte et bilde av mannen som den aktive parten, den som penetrerer og erobrer kvinnen, den som alltid har lyst. Det er også mye porno som fokuserer ektremt mye på penis og sæd. Det er ikke alle som liker å få sæd i ansiktet, på tross av at dette fremstilles som dagligdags i mye porno.

OTTAR del 1

Jeg leser og kommenterer på utdrag av Kvinnegruppa Ottars politiske program.

«Kvinnegruppa Ottars feministiske forståelse skiller seg også fra de som betrakter kjønn som utelukkende biologisk bestemt. Ideologiske retninger som hevder at hormoner og biologi styrer valg og muligheter har som funksjon å bevare kjønnsrollene. Noen feminister begrunner rettighetskrav med at kvinner har spesiell verdifulle egenskaper og en egen kvinnekultur. Analyser som lovpriser egenskaper kvinner er lært opp til, som omsorgsansvar eller fredelig konfliktløsning, fungerer på samme måte som de biologiske. Å late som om det finnes en evig og god kvinnelig essens bidrar til å glorifisere valg som er resultat av undertrykking. Dette er det motsatte av opprør. Det finnes positive aspekter av kvinnerollen, som omsorg og ansvar for andre, og av mannsrollen, som sjølrespekt, utfoldelse, bevissthet om muligheter. Men selve inndelingen av menneskeheten i to atskilte kjønnsroller fungerer begrensende og må oppheves.»

Her er jeg enig me Ottar, kjønnsroller, kjønnidentitet og kjønnsutdøvelse er ikke biologisk bestemt. Og at inndelingen av menneskeheten i to kjønn virker hemmenede og må avskaffes.

Det jeg anser som problematisk med dette er at Ottar ikke praktiserer det de mener. De mener at en kvinne er definert som en person med kvinnelig biologi, kvinnelig erfaring og kvinnelig sosialisering.

Det betyr at de mener at det å være «kivnne» er forbeholdt mennesker som ble tildelt kvinnelig kjønn ved fødselen og som har blitt sosialisert som kvinne og som velger å leve resten av livet sitt som kvinner.

Dette eksluderer transmenn, selvom vi kan ha mye nytting å si om det å være kvinne i vårt samfunn. Men jeg godtar at de eksluderer mennesker som er menn (altså meg)

Det jeg har større problemer med er at denne definisjonen på kvinne eksluderer transkvinner, og alle typer kvinner som ikke fikk tildelt kvinnelig kjønn ved fødselen, eller som ikke har en perfekt kvinnelig biologi eller mennesker som har levd som noe annet en kvinne deler av sitt liv. Dette er diskriminerende og et gammeldags syns på kjønn og kjønnroller. Et syn de selv hevder å være imot.

Ottar snakker alltid utifra et kvinneperspektiv, det er greit, de er jo en kvinnegruppe. Men å hevde at porno og sexarbeid (mennesker som er sexarbeidere kalles konsekvent horer eller prostituerte av Ottar) Menn som offer blir kategorisk oversett av Ottar og jeg sliter veldig med å se hvordan deres arbeid på noen som helst måte er med på å bryte ned kjønn som grunnlag for kategorisk inndeling av mennesker.

«Vi avviser omskrivninger av typen «kvinner-med-prostitusjonserfaring». Akkurat som begrepene «student», «leieboer» eller «passasjer» er beskrivelse av roller, er «prostituert» eller «hore» en beskrivelse av personens rolle i prostitusjonen. Det er ikke ordene, men selve handlingen som er undertrykkende. Alle forsøk på å tilsløre overgrepene gjennom å finne på nye ord gjør at kjønnshandelen ser penere ut enn den er.»

Hva faen betyr dette? At prostituerte er horer og at det er greit å kalle disse menneskene for horer ellers så glorifiserer vi prostitusjon?

De kunne sakt at ord som sexarbeid får prostitusjon til å fremstå som arbeid på lik linje med annet arbeid og at de er imot dette fordi det å selge sex er vesensforskjellig fra å selge arbeidskraft. Men de kan ikke si at det å kalle mennesker som selger sex for horer på noen som helst måte løser problemt med mennesker som selger og kjøper sex.

De kunne godt inkludert flere kjønn når de problemtiserer prostitusjon og porno. Det er ikke slik at menn og personen innenfor trans-spekteret har det noe bedre i porno og prostitsjonsbransjen enn andre. Menn blir redusert til kåte, erigerte, undertykkende, peniser i porno. Dette bildet stemmer ikke overens med mannlig seksualitet og er undertykkende!


Om man alltid tar på seg en offerrolle, og konsekvent nekter å se andre menneskers faktisk posisjon vil man for alltid være et offer.

 

 

 

Intervju

Intervju med meg i dagens papirutgave av Klassekampen.

Lurer du på hvor det ble av min hater?

Jeg har tidligere postet et par hatmailer jeg har fått av enn eller annen Sophie.

Jeg valgte lenge å ikke svare henne, men så ble nysgjerrigheten for stor. Så her følger vår vidre samtale. Jeg føler meg kanskje litt slem som poster dette på bloggen min, når det så tydelig kommer frem at hun ikke har det bra med seg selv. Men det setter også fenomenet «hat» i perspektiv. Jeg har alltid tenkt at folk som velger å hate må føle en nær tilhørighet til det de hater, eller hadde de ikke invistert så mye krefter i å drive med hatet.

Jeg skrev følgende (beklager min ekstremt mangelfulle engelsk):

Hi So, Im not going to change who I am and you are probably not going to change who you are. Simply because none of us can. But since I dont use my time do make your life sour, I would appriciate it if you stoped doning my life sour. Are you trying to save me, or are you just eager to tell me that I am wrong? Do you uderstand what my blogg is about, just wondering since it is written in Norwegian

I hope you will find happiness one day, both in you life and whitin yourself

Så svarte hun til meg:

Well, „Luca“, I do not speak Norwegian but thanks toGoogleTranslate I am able to understand what your blog is about. However, Iwasn’t able to listen to the videos you made/the interviews with you, becauseGoogleTranslate doesn’t work for youtube videos.

You write about your plan to become a man, your transition,and how it affects your life. What you do not write about is how you arecorrupting moral standards and basic values of our society.

I want you to understand that we both can change, everyonehas the power to do that. I myself for example like girls, but because I am awoman and being lesbian is not okay, I suppress my feelings for the same sex.You should admire me for being that strong.

I have seen recent photos of you and your friend Ane SollandKvinge on her blog (http://anehd.blogspot.de/).I told her that she is misbehaving, too, but she didn’t answer my messages andis obviously ignoring me. That clearly shows how wrong she is and that she isfeeling bad about it and doesn’t want to talk to me because she feels ashamedof herself.

I just want to tell you the truth (that being LGBTQ isinacceptable and wrong), but if that saves your life, it’s a nice side effect.It would be far better if you weren’t „out and proud“, but being out andencouraging other transsexual people to do the same is just plain wrong.

Oh by the way, don’t call me „dear“, because that’ssomething only people who like each other say.

Greetings,

-Sophie

Så skrev jeg til henne igjen:

But why dont you like me?

Why do you supress your feelings? does that do any good to anybody?

You obiusly have a lot of hate directed towards queer people (and since you like girls that include yourself?) I cant see how that makes you stong.. to be that sounds horrible!

You should not hate yourself. If you live out your true feelings you might just be happy.

 I dont see how I am corrupting anything, but feel free to tell me.

 Ane ignorse you because she thinks that you only hate gay peolpe because you are gay and have a hard time dealing whit it.

 How would the world, and my life, be better if I lived a lie the rest of my life?

så svarte hun meg igjen:

It baffles me that you don’t understand how much you scareme! How could I like a person who makes me feel anxious and insecure? I amactually making lists of LGBTQ people (including names and addresses), not onlyto out them, but also to avoid them in real life.

 I hope we will never meet, „Luca“.

 I especially don’t like you because you make the girls wholive a normal, heterosexual life (me included) look bad! And I have to fighteach day, every single day, to suppress my desire to make out with the samesex. I do not want you to have fun while I am having a bad time, understood?

 You know, the problem LGBTQ people are causing is ratherhuge: you are trying to force normal people to follow your agenda, to allow youthings that are restricted to normal people, to give you privileges that youdon’t deserve.

 I mean, why is it such a big deal to be LGBTQ? Why can’t youjust hide and be secretly abnormal, like me? I am a bad person like you forhaving feelings for the same sex, for being LGBTQ, but I am superior because Ilive a heterosexual life!

 Why don’t you focus on other things in your life, „Luca“? Dosports, study, get involved in community work or whatever. Try to distractyourself from LGBTQ topics, from „gay things“, like I do. Then it will work.

 Suppressing my feelings keeps a certain moral standard, I ambehaving correctly, fulfilling my duty as a woman and therefore I can be arolemodel for others. That is so important in life: behave correctly so thatothers see it and take me as an example. I want to be a good girl and I am agood girl – as against e.g. Ane who calls herself a „riot grrrl“, a synonym for„troublemaker“.

 I am not hateful, I am just being honest.

 Sophie

Nå kommer jeg ikke til å svare henne mer, for jeg har fått vite det jeg ville vite. Hun sliter med seg selv, sin egen seksualitet og identitet. Hennes skam skal tydeligivs overføres på meg. Selvfølgelig må det være hardt for henne å se at andre kan være seg selv og leve lykkelig som det de er, mens dette tydeligivs er svært vanskelig for henne.

Frie valg

Jeg er konfirmasjonsleder for en gruppe flotte 14åringer som skal konfirmeres humanistisk til våre.

Som leder for denne gruppa må jeg lære dem grunnprinsippene i humanismen.

Jeg er ikke selv humanist, men jeg har ikke store problemer med å forfekte humanistiske verdier. Jeg er enig i at mennesket står i sentrum for menneskelig forståelse av verden. Jeg er derimot imot å sette mennesket over andre arter på jorden.
Jeg er pro vitenskap, men skeptisk til å bruke vitenskap som den hele og fulle sannhet.
Jeg mener at mennesket er styrt av seg selv og ikke en makt utenfor våre kropper, men jeg sliter med de frie valgene, et konsept som står svært sentralt i humanismen.

Jeg mener at det er umulig for et menneske å foreta et reelt fritt valg. Et fritt valg forutsetter minimal påvirkning fra omverden, men på samme tid nesten komplett kunnskap om den samme omverdenen.

I går diskuterte vi om kvinner som bruker burka er undertrykket. En av mine kiddz hadde et interessant poeng. Han mente at man ikke blir automatisk undertrykket av å dekke til kroppen sin, men at det er tegn på en kultur som har kvalitative skiller på kvinner og menn og at det må finnes undertrykkende mekanismer når man operer med et slikt skille. (kanskje ikke så tydelig uttrykt, men det var min fortolkning av det han sa)

Jeg spurte om vestlige kvinner som barberer seg unse armene er undertrykket. Dette mente samtlige at de ikke var. Så det å barbere seg under armene var snakk om et fritt valg, mens det å bruke burka var snakk om et ufrihet valg.

Det kan være varierende grader av press, bakgrunn og grunner for å foreta et valg om å barbere seg eller bruke burka. Men jeg ser ikke forskjellen. Alle kan i teorien velge noe annet enn det de velger. Men valg har konsekvenser. Vestlige kvinner som velger å la håret gro møter til dels ekstreme sanksjoner fra samfunnet.

Vestlige kvinner argumenterer med at det er hygienisk og attraktivt å barbere armhulene sine, men dette er ikke det samme for menn, eller kvinner fra andre kulturer eller kvinner i vesten fra før 1940-tallet. Dermed er min konklusjon at valget er like ufritt, selvom sanksjonene kanskje er varierende.

Alle burde tenke over de valgene vi gjør. Vær kritisk til dine egne argumenter for å gjøre det du gjør. Betvil for all del dine grunner. Du er ikke en øy! Du eksistere ikke uavhengig av dine omgivelser.