Monthly Archives: november 2011

Hvor vil vi defineres til?

Definisjoner i seg selv bringer deg ingen vei. Det er viktig med fokus på språk som ikke er diskriminerende som som inkluderer og sidestiller alle grupper i et samfunn. Men språket i seg selv forandrer ikke verden.

Det finnes en gruppe mennesker i samfunnet som bryter med det samfunnet ser på som passende oppførsel og identifisering i forhold til hva slags type kropper de er utstyrt med fra naturens side.

Disse menneskene vil i større og minder grad ha behov for modifisering av kroppene sine for å kunne leve.

I den siste tiden har det vært en del fokus på disse menneskene i media. I etterkant av dette har en gammel debatt dukket opp igjen. Mennesker som ikke føler de er det kjønnet de ble tildelt ved fødselen er ikke enig om hva de er/hva de skal kalles.

I et ideelt samfunn hadde det ikke vært nødvendig å kalle noen noe som helst, men fordi mennesker som ikke er det kjønnett de fikk tildelt ved fødselen kan bli diskriminert i en del sammenhenger og fordi det kan være vanskelig for omverden og oppfatte hvilket kjønn de er, er det nødvendig å kalle gruppen noe, slik at man kan jobbe politisk for et mer inkluderende samfunn.

HBRS (www.hbrs.no) er en pasientorganisasjon for de som har diganosen F64.0 (transseksualisme, det er disse menneskene som har krav på kjønnskorrigerende behandling) og som ønsker å være medlemmer der. HBRS er opptatt av at deres medlemmer ikke er transpersoner, men kvinner og menn med transseksualsime.

De fleste transpersoner er også kvinner eller menn, eller kvinner og menn. Trans er ikke en kjønnskategori (for noen kan det nok være det), men en betegnelse som for meg annerkjenner den jeg er, bagrunnen min og som jeg tror gjør det lettere for folk å forstå hvem jeg er og hvor jeg kommer fra. Jeg er en mann. Mann er kjønnet mitt, det er mann jeg føler meg som og det er mann jeg vil se ut som. Det er mann jeg vil være og det er det jeg er. Men jeg er også trans, noe som ikke gjør meg til mindre mann enn andre menn.

Folk definerer seg forskjellig, og det må man respektere. Men i politisk arbeid er det hensiktsmessig å omtale en gruppe som en gruppe. Transperson er et inkluderende og mangfoldig ord som er lett å si. Denne gruppen har forskjellige behov, men de har en overordnet agenda, aksept for sin person og tilretteleggelse slik at man kan leve i samfunnet som alle andre.

 

Et tredje kjønn.

Jeg ønsker at vi i Norge hadde en tredje kjønnskategori

Vi har to juridiske kjønn i Norge. For mange mennesker passer en eller begge av kategoriene dårlig. Jeg mener man juridisk sett skal kunne bevege seg fritt mellom disse kategoriene. Jeg mener også at det å opprette en kategori for dem som ikke føler seg som kvinner eller menn, eller for dem som på en eller annen måte ikke ønsker å være en del av tokjønnssystemet må få lov til å definere seg bort fra dette. Det er slitsomt for mange å skulle stå oppført som ett av to kjønn i alle offentlige papirer. Noen vil ha dette problemet i en periode i livet, noen vil alltid ha det. Og noen vil ikke anse noe som helst som et problem, men allikevel ønske å problematiserer våre forstillinger om kjønn.

Det å opprette enda en kjønnskategori hadde vært fint og jeg ville selv valg å tilhøre denne. Ikke fordi jeg ikke er mann, for det er jeg. Men jeg er ikke enig i samfunnet rigide inndeling av mennesker. Jeg tror at mye av måten vi tenker rundt kjønn måtte gjennomgått forandring hvis en del av Norges befolkning faktisk valgte å definere seg bort fra de to rådene kjønnskategoriene vi har i dag.

En tredje kjønnskategori er muligens problematisk fordi den automatisk ville blitt rangert som nettopp nr 3, slik som kvinner har blitt rangert som nr 2 og dermed dårligere enn menn. Menn er dårligere enn mye annet. D

Det er viktig å anerkjenne alle kjønn, bakgrunner, historier, kropper, presentasjoner, legninger, utrykke, identiteter og helt eller delvis fravær av de overnevnte som likeverdige.

 

Jeg synes Silje er grei

Så nå blei det pluttselig litt vanskeligere å argumentere med at kjønnsforskjeller sitter mellom bena

8 uker på testo

Så, da er det pluttselig 2 måneder på T.

Det føles veldig normalt og vanlig for tiden. Men så skjer det ikke så mye heller da.

Jeg har hatt mensen i 14 dager i strekk, men det er over nå, og forhåpentligvis skjer ikke det igjen, ever!

Det har ikke skjedd så mye i det siste, men så har jeg egentlig ikke sett så nøye etter heller.

Jeg tror ølmagen min vokser, og jeg håper det er ensbetydene med mindre fett andre plasser, men jeg har ikke vekt eller noen mulighet til å vite det sikkert.

 

Men dette er så nært man kan komme her i verden.

Its on

Jeg vil gjerne ha deg hengende på veggen, men i stedet henger jeg på veggen din. Hver dag. Du vil ha meg hengende på din vegg, men jeg vet ikke helt hvorfor. Lagrer deg på forgrunnen min for du er vakker.

Ord ødelegger alt så ikke si det kroppen din skriker.