Daily Archives: 26. november 2011

Et tredje kjønn.

Jeg ønsker at vi i Norge hadde en tredje kjønnskategori

Vi har to juridiske kjønn i Norge. For mange mennesker passer en eller begge av kategoriene dårlig. Jeg mener man juridisk sett skal kunne bevege seg fritt mellom disse kategoriene. Jeg mener også at det å opprette en kategori for dem som ikke føler seg som kvinner eller menn, eller for dem som på en eller annen måte ikke ønsker å være en del av tokjønnssystemet må få lov til å definere seg bort fra dette. Det er slitsomt for mange å skulle stå oppført som ett av to kjønn i alle offentlige papirer. Noen vil ha dette problemet i en periode i livet, noen vil alltid ha det. Og noen vil ikke anse noe som helst som et problem, men allikevel ønske å problematiserer våre forstillinger om kjønn.

Det å opprette enda en kjønnskategori hadde vært fint og jeg ville selv valg å tilhøre denne. Ikke fordi jeg ikke er mann, for det er jeg. Men jeg er ikke enig i samfunnet rigide inndeling av mennesker. Jeg tror at mye av måten vi tenker rundt kjønn måtte gjennomgått forandring hvis en del av Norges befolkning faktisk valgte å definere seg bort fra de to rådene kjønnskategoriene vi har i dag.

En tredje kjønnskategori er muligens problematisk fordi den automatisk ville blitt rangert som nettopp nr 3, slik som kvinner har blitt rangert som nr 2 og dermed dårligere enn menn. Menn er dårligere enn mye annet. D

Det er viktig å anerkjenne alle kjønn, bakgrunner, historier, kropper, presentasjoner, legninger, utrykke, identiteter og helt eller delvis fravær av de overnevnte som likeverdige.