Daily Archives: 1. november 2011

Legg merke til trærne.

Hvem er det som tror det hjelper om du prøver å se trærne. Det å se trærne fører ikke til lykke. Det er lykken som fører til at du ser trærne.

Jeg er yngst av mine brødre, men jeg er heldig nok til å ha en lillebror på tross av dette.
Han er noe så patetisk som min øyesten. Kjærlighet som grenser mot betingelsesløs. Ømhet som grenser mot smerte. Han er vakrest, tøffeste, kjekkest og best.
Og han har gitt meg det vakreste av alt, troen på at det går. Troen på at jeg selv kan bestemme hva jeg er.

Han er ikke tung, han er broren min.