Daily Archives: 3. mai 2011

Hvem stoler du på?

Jeg tror de fleste tenker at de kan stole på seg selv. Unntak fra denne reglene er rus. Hvis du ikke kan stole på deg selv når du er rusa burde du slutte, men sannsyligvis er du så langt nedi shiten at du ikke gidder å slutte så da får du bare ture på til krampa tar deg. Lykke til.

Jeg stoler på det andre folk sier. Et utrykk jeg bruker ofte er å «ta ting for god fisk». Jeg tror på menneskers trang til å presantere deler av seg selv til verden. Jeg velger å ta de sidene mennesker presanterer til meg som god fisk. Jeg betviler ikke folk sine motiver og jeg undrer ikke over hva som ligger bak. Dette er selvfølgelig ikke alltid sant, og slik må det sikkert være. Overfor mennesker man kjenner godt kan det være en flott medmenneskelig egenskap å kunne se at det som blir presangtert ikke er den hele og fulle sannheten (det vil det aldri være).

Ikke betvil andre, men viktigt av alt er det å ikke betvile seg selv. Ikke spør deg selv hvorfor du gjør det du gjøre hele tiden. Ta dine egne valg for god fisk. Stol på følelsene dine. Hvis du betviler deg selv hele tiden blir det snart ikke noen i verden igjen du kan stole på.