Daily Archives: 24. oktober 2010

statistikk

Halvparten av norges befolkning er menn. Dette vil si at kvinner står i fare for å havne i mindretall i sitt egent land! I 2005 ble  70 517 menn siktet for lovbrudd, det tilsvarende tallet for kvinner var 14 184. Hvordan kan vi godta at nesten halve Norge er fylt opp med menn? De begår altså nesten 5 ganger så mange lovbrudd som kvinner, og de lovbruddene de begår er grovere enn de som blir begått av kvinner. Det er på tide at vi slutter å la menn ture frem på denne måten. Her må det mer enn integrering til, vi må rett og slett luke menn ut av samfunnet!

Dette er ikke en kommentar på nyemeninger.no fordi ingen bryr seg, og godt er det! Men tenk over hvor folk finner talla sine og hva slags grunnlag de egentlig har for å generalisere på den måten de gjør. Og sist, men ikke minst hva er det viktig å vite noe om? Hvilke forskjeller er det viktig å finne når man forsker?

Den som leter finner. Ønsker man å finne forskjeller på høye og lave folk så finner man det sannsynligvis, men ingen gidder å lete. Mens når det kommer til «etnisitet» eller «kjønn» står forskere i kø for å finne forskjeller.

 

Usaner

Må bare gi kredos til ungen på NRK som omtalte mennesker fra USA som usaner. Dette ordet har jeg lenge prøvd å få folk til å bruke. Det er repektløs og upresist å si amerikaner om usanere. Det er flere land i Amerika enn USA. (ble du overrasket nå?)

 

Det er håp for den kommende generasjonen!