Daily Archives: 3. oktober 2010

skriv inn kjønn her …..

Idag har jeg bestemt meg for å la internett lære meg ting. Internett har som kjent svaret på alt, spesielt er wikipedia plassen for kunnskapshungrige mennesker. Siden jeg ikke vet noe om kjønn, enda mindre enn alle de andre er det dette temaet jeg vil lære noe om.

Dette er min agenda, og dette er mitt resultat:

«Kjønnsidentitet er en persons selvopplevde kjønnstilhørighet, altså en persons subjektive opplevelse av å tilhøre et visst kjønn. Det kan sies å skille seg fra biologisk kjønn og sosialt kjønn ved at ingen ytre faktorer er med å bestemme det. Ordet er relativt nytt, og benyttes først og fremst i sammenhenger der man omtaler transpersoners forhold til kjønn.» (no.wikipedia.org)

Er det en sammenheng mellom identitet og å identifisere? ordbok.no lærte meg at identifisere kan bety:  kjenne igjen, fastslå identiteten av. Utifra dette kan jeg ikke forstå annet enn at min identifisering av meg selv er helt irrelevant. det er ikke jeg som identifiserer meg, det er du som gjør det. Lykke til!

Det er også tydelig av kjønnsidentitet er en selvopplevd kjønnstilhørighet, en kjønnstilhøringhet får man vel ikke før alle i en kjønnsklubb på årsmøtet for den kjønnsklubben vetar at du er akseptert som medlem i klubben, dette kan umulig være noe man bestemmer selv.

Wikipedia lærte meg også at ordet kjønnsidentitet er relativt nytt og i hovedsak brukes i sammenhenger der man omtaler transpersoners forhold til kjønn.

JA, stemmer det! det er bare «de» som er «annerledes» som har en kjønnsidentitet og som har behov for å snakke om den, identifisere den og snakke om seg selv og få bekreftelse fra omverden på seg selv.

For noe piss! Hvordan kan noen få seg til å si no slik? Og ja, jeg er fullstendig klar over at wikipedia skal tas med en klype salt, men det finnes grenser.

Neste festlige sak på agendaen; kjønnsnøytraltpronomen:

«I Norge er «hin» foreslått som et alternativt personlig pronomen som skal være et kjønnsnøytralt alternativ til han og hun. Enten fordi personen regner seg som begge kjønn og ønsker et utrykk som favner begge, eller fordi personen ikke regner seg som verken mann eller kvinne og ønsker å være et mellomkjønn.» (no.wikipedia.org)

Så det SKAL altså være et kjønnsnøytral alternativ til han og hun, allerede her får man vel intrykk av at det ikke er slik, men det var en fin tanke da.. Videre brukes betegnelsen regner seg som BEGGE kjønn, BEGGE kjønn? Finnes det bare to kjønn? for hvis det er tilfelle så finnes ikke jeg, og jeg håper alle finner det vanskelig å eksistere i denne verden. Og så er man vist ET mellomkjønn hvis man ikke regner seg som mann eller kvinne. Så her et det altså utvidet til tre kategorier, der den tredje er en ekkel mellomting som er litt teit. Hva med å annerkjenne at det er en annerledes kjønnskategori? Ikke en jævla mellomting.

Naturen ga oss ikke to kjønn, ingen har klart å effektivt definere kjønn, hverken på sosialt eller biologisk plan.